There is no translation available.

Jak co roku wiosną zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnej wiosennej sesji Klubu Przyrodników. W tym roku odbędzie się ona w dniach 5-7 kwietnia 2019 r., w Ciechocinku, a jej temat brzmi:

Natura 2000 – czy to działa?

Mija 15 lat od wdrożenia nowej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000. Wdrożeniu temu poświęcono wiele wysiłków i wydatków. Czy – z punktu widzenia ochrony przyrody – warto było? Czy Natura 2000, ograniczona formalnie do ochrony wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych, działa – jak miała w założeniach – jak parasol ochronny wobec ogólnej różnorodności biologicznej? Czy i na ile harmonizuje się z innymi podejściami do ochrony przyrody – np. ochroną ścisłą, ochroną krajobrazu? Czy system ocen oddziaływania skutecznie zapobiega planom i przedsięwzięciom niszczącym dla przyrody? Czy straty przyrodnicze powstałe w wyniku uchybień są skutecznie naprawiane? Czy system planowania ochrony obszarów Natura 2000 działa prawidłowo? Jak sprawdza się Natura 2000 wobec rzek? lasów? przyrody na gruntach rolnych? A w konsekwencji – czy i na ile przyroda rzeczywiście korzysta ze statusu obszaru Natura 2000? Na te i inne pytania będziemy się starali znaleźć odpowiedź. Program sesji i zasady uczestnictwa przedstawiamy poniżej.

Program sesji i zasady uczestnictwa (Plik DOC)