Minifundusz KP

przeznaczony jest na wspieranie efektywnych działań i inicjatyw trwale chroniących przyrodę, nie wymagających wielkich nakładów.
Nasze hasło to minimum środków - maksimum efektu!