Wiadomości KP

Podczas XXXVI Zjazdu Klubu Przyrodników, który odbył się w dniach 23 - 25 lutego 2017 w Owczarach, wręczono tradycyjnie nadawane przez Zarząd Klubu wyróżnienia - Orle Pióra. Tegorocznymi laureatami są:…

Czytaj więcej...

GDOŚ opublikował rekomendacje dla rad gmin i sejmików wojewódzkich w sprawie formułowania uchwał tworzących parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody i stanowiska dokumentacyjne:
szczecin.rdos.gov.pl/rekomendacje-dla-samorzadow-do-uchwal-w-sprawie-form-ochrony-przyrody-2…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował przed chwilą komunikatem prasowym o wydaniu opinii rzecznika generalnego w sprawie C-441/17 dotyczącej cięć w Puszczy Białowieskiej. Według komunikatu, rzecznik proponuje Trybunałowi uznanie, że:
  • Polska nie…

Czytaj więcej...

W ramach prowadzonej przez Klub Przyrodników, wspólnie z kilkunastoma innymi organizacjami akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” ukazała się książka „Rezerwaty przyrody województwa lubuskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Na…

Czytaj więcej...

Pięć nowych parków narodowych powstało w Patagonii w Chile. Nowe parki Pumalin, Melimoyu i Patagonia były wcześniej prywatnymi terenami chronionymi, zakupionymi i zarządzanymi przez fundacje amerykańskich przedsiębiorców-filantropów: Douga Tompkinsa (zginął…

Czytaj więcej...

Do Spisu Obszarów Wodno-Błotnych o Znaczeniu Międzynarodowym (tzw. Spis Ramsar), prowadzonego na podstawie Konwencji o Obszarach Wodno-Błotnych (tzw. Konwencja Ramsar), na wniosek Polski dodano 10 stycznia 2018 r. trzy obszary:…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, jak co roku o tej porze zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnej wiosennej sesji Klubu. W tym roku, wsłuchując się w głosy uczestników poprzednich spotkań, a także zrywając…

Czytaj więcej...

Rozporządzeniami z 10 i 11 stycznia, z mocą od 9 stycznia, Rada Ministrów przesunęła całość spraw gospodarki wodnej z kompetencji Ministra Środowiska do kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czytaj więcej...

28 grudnia 2017 weszły w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 listopada 2017 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw 13.12, zmieniające rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony oraz planu zadań…

Czytaj więcej...

22 grudnia 2017 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.12.2017 w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej:
dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2408/1
Rozporządzenie wejdzie w życie 1.01.2018.

Rozporządzenie…

Czytaj więcej...

Inspekcja Ochrony Środowiska opublikowała w formie książki podręcznik oceny i monitoringu rzek w zakresie elementów hydromorfologicznych za pomocą tzw. Hydromorfologicznego Indeksu rzecznego HIR. Publikacja jest dostępna także w wersji elektronicznej:…

Czytaj więcej...

17 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Kryterium umożliwiającym uznawanie drzew za…

Czytaj więcej...

Podkategorie