Wiadomości KP

Na stronie www Zarządu Okręgu LOP w Poznaniu www.lop-poznan.cba.plukazała się informacja o posiedzeniu Ogólnopolskiej Rady Krajowej LOP oraz Zarządu Głównego LOP w dniu 25 listopada 2017 r.…

Czytaj więcej...

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/program-rozwoju-odra/
29 listopada 2017 r. opublikowane zostały „wyniki modelowania numerycznego odcinka Odry od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej, w formie map ze…

Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zarządzeniem z z 29 listopada 2017 r. uznał za rezerwat przyrody Łąki Bobolickie. Powierzchnia nowego rezerwatu wynosi 129 ha. Obejmuje on znane, jedne z…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował dziś (20.11.2017) o wydaniu postanowienia podtrzymującego wcześniejsze postanowienie z 27 lipca 2017 r. o zastosowaniu środków tymczasowych, nakazujące Polsce powstrzymanie się od aktywnych działań gospodarki leśnej…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska 15.11.2017 bez uzasadnienia odwołał Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Olimpię Pabian.

Olimpia Pabian, wcześniej pracowniczka działu edukacji BPN, właścicielka pensjonatu w Białowieży, twórczyni rekonstrukcji stacji kolejowej Białowieża…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 19 października 2017 r. w sprawie C-281/16 stwierdził nieważność decyzji KE zatwierdzającej obszary Natura 2000 w atlantyckim regionie biogeograficznym, w zakresie w jakim decyzja ta…

Czytaj więcej...

Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju" - w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowani projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie „wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej”
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304851
Ministerstwo czeka na uwagi w konsultacjach społecznych do…

Czytaj więcej...

...tu korekta omyłek w przypisaniu województw do zamierzonych przyszłych RDOŚ, przepraszam


3.11.2017 r. w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano kolejną wersję projektu ustawy w sprawie Dyrekcji Ochrony Środowiska, o której informowaliśmy…

Czytaj więcej...

W październiku odbyły się konsultacje społeczne projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego:
bip.malopolska.pl/umwm,m,2981,plan-zagospodarowania-przestrzennego.html

Projekt opracowany pod kierunkiem arch. Janusza Sepioła (architekt tradycyjnie zajmujący się planowaniem przestrzennym tego…

Czytaj więcej...

23 października minister środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na gatunki łowne, znosząc całoroczny okres ochronny dla łosia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennik Ustaw 25 października i…

Czytaj więcej...

W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350

Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od…

Czytaj więcej...

Podkategorie