W dniach 12 - 13 października 2010, w Karłowie koło Kudowy, odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe realizowane w ramach projektu "Ochrona i odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych". W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele wszystkich biorących udział w projekcie jednostek zaprezentowali tereny podmokłe oraz działania z zakresu małej retencji i ochrony ekosystemów hydrogenicznych zrealizowane, prowadzone i planowane: na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych (Przemysław Zwaduch), Nadleśnictwa Jugów (Jan Lenart), Nadleśnictwa Kamienna Góra (Marcin Fułat), Nadleśnictwa Świdnica (Mariusz Wojciechowski) i Nadleśnictwa Wałbrzych (Marek Nogawka). Następnie omówiono stan zaawansowania realizowanego wspólnie projektu i harmonogram realizacji zadań (Andrzej Jermaczek).

Po obiedzie odbył się wyjazd terenowy i prezentacja działań prowadzonych i planowanych do realizacji w projekcie, z udziałem wykonawców, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. W drugim dniu spotkania odbyła się druga część warsztatu terenowego - tym razem na torfowiskach w Nadleśnictwie Jugów, pod Wielka Sową. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 20 osób, przedstawicieli współpracujących jednostek, wykonawców robot, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, prasy leśnej oraz Klubu, który spotkanie zorganizował.