Pilskie Koło Klubu Przyrodników

Przewodniczący: Kamil Kryza
Adres do korespondencji: ul. Zamenhofa 33/7, 64 – 920 Piła

Telefon: 0 500 335 494
Adres e-mail: kamil.kryza[at]wp.pl

Klub Przyrodników - Świebodzin

Adres: Ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Telefon: 0 68 3828 236
Adres e-mail: kp[at]kp.org.pl