Promocja „Książki gratis”

Kup dowolne książki Klubu Przyrodników na łączną kwotę co najmniej 30 zł, a dostaniesz gratis dowolną wybraną przez siebie książkę Wydawnictwa Klubu Przyrodników. Za każde kolejne 30 zł możesz wybrać kolejną książkę gratis.

Jak kupować książki w promocji?
  1. Wybierz w Sklepie książki z Wydawnictwa Klubu Przyrodników, które chcesz kupić. Może to być jeden tytuł lub kilka tytułów, jeden egzemplarz lub kilka egzemplarzy jednego tytułu.
  2. Wrzuć do koszyka, potwierdź.
  3. Podczas zakupu, w miejscu „Uwagi klienta”, wpisz tytuł lub tytuły oraz ilość książek, które chcesz otrzymać gratis w ramach promocji.
  4. Wyślij zamówienie.
  5. Zapłacisz tylko za książki, które znalazły się w koszyku, a my wyślemy do Ciebie także wybrane gratis.

Ważne!
Promocja obejmuje tylko Wydawnictwa Klubu Przyrodników!
W promocji nie biorą udziału książki innych wydawnictw dostępne w sprzedaży w naszym Sklepie.


Promocja trwa do 30 czerwca 2019r.

Zamówienia składać można przez stronę www.kp.org.pl, mailowo : owczary@kp.org.pl, telefonicznie : 95 759 12 20 (Stacja w Owczarach), lub przez Biuro w Świebodzinie : tel. 68 382 82 36, kp@kp.org.pl.

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 2

12,00 zł
12,00 zł
Opis Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 2

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

Dariusz Tlałka, Jerzy Kruk
WYSTĘPOWANIE PODEJŹRZONA POJEDYNCZEGO BOTRYCHIUM SIMPLEX E. HITCHC. (OPHIOGLOSSACEAE) NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH W POLSCE
Occurrence of the Little Grapefern Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) on historical sites in Poland

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXIII Wystawa Grzybow Puszczy Białowieskiej. Mat eriały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
23th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Piotr Chachuła
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE DŁUBNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Macrofungi in the Dłubnia Landscape Park – preliminary results

Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski
WYSTĘPOWANIE MODRASZKA NAUSITOUSA PHENGARIS NAUSITHOUS I MODRASZKA TELEJUSA PHENGARIS TELEIUS W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2016
Distribution of the Dusky Large Blue Phengaris nausithous and the Scarce Large Blue Phengaris teleius in Lubuskie Province in 2005-2016

Przemysław Żurawlew, Andrzej Melke
KÓZKOWATE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)
The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Pleszew District (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Grzegorz Lesiński, Grzegorz Błachowski, Adam Dejnarowicz, Justyna Kaczyk, Łukasz Karabowicz, Emilia Kielan, Marek Kowalski
ZIMOWANIE NIETOPERZY W PRZYDOMOWYCH PIWNICACH W NADBUŻAŃSKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH
Bat wintering in small cellars in the Nadbużański Landscape Park and adjacent area

Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Justyna Ślęzak, Agnieszka Ważna
Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr
First records of the Lesser Horseshoe Bat, Bechstein’s Bat and Alcathoe Bat in the forests of the Polish part of the Tatra Mountains

NOTATKI / NOTES

Beata Bilska-Zaleska
Clavaria rosea – pierwsze notowanie w Polsce
Clavaria rosea – the first record in Poland

Andrzej Szczepkowski, Waldemar Kowalczuk
NOWE STANOWISKO PERENNIPORIA FRAXINEA (POLYPORACEAE, BASIDIOMYCOTA) W POLSCE I TOMOGRAFICZNA ANALIZA DREWNA PORAŻONEGO DRZEWA
New locality of Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) in Poland and tomographic wood analysis of the infected tree

Tomasz Ślusarczyk
Pierwsze stanowisko Gautieria otthii Trog w Polsce
The first locality of Gautieria otthii Trog in Poland

Rafał Bobrek, Monika Bobrek, Maciej Bonk
STWIERDZENIE RAKA BŁOTNEGO ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLZ, 1823 W OKOLICACH GOLUBIA-DOBRZYNIA (POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE)
Observation of the Narrow-clawed Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholz, 1823 in the vicinity of Golub-Dobrzyń (Chełmińskie Lakeland)

Aleksandra Wilczek, Małgorzata Grochowska, Jerzy Romanowski
Występowa nie żółwia ozdobnego Trachemys scripta w Warszawie
The occurrence of the Pond Slider Trachemys scripta in Warsaw