Budowanie partnerstwa międzysektorowego w planowaniu ochrony przyrody

There is no translation available.

"Modelowe wdrażanie działań na przyszłych obszarach sieci Natura 2000”

uspolecznioneProjekt realizowany wspólnie z Północnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków

Źródła finansowania: Fundusz Phare - 358.126,25 zł, środki własne – 98.102,63 zł, PTOP – 37.465,98 zł. Razem: 493.694,86 zł

galeria
There is no translation available.

There is no translation available.

Aktualności

Error: No articles to display