Koło Terenowe Pilskie

There is no translation available.

kontakt

Artur Stanilewicz


Telefon: 513-427-659
Adres e-mail: artst[at]wp.pl 

więcej

There is no translation available.

działania

Działamy na terenie północnej Wielkopolski i południowego Pomorza. Najintensywniej badamy obszar od okolic Chodzieży na południu po dolinę Debrzynki na północy, od wschodu ograniczony Łobzonką, od zachodu zaś Drawą. 

więcej

There is no translation available.

o nas

Pilskie Koło Klubu Przyrodników powstało formalnie w kwietniu 2008r. z inicjatywy dziewięciu osób zajmujących się poznawaniem, inwentaryzowaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej.

więcej

There is no translation available.

Pilskie Koło Klubu Przyrodników

Przewodniczący Koła: Artur Stanilewicz

Telefon: 0 513-427-659
Adres e-mail: artst[at]wp.pl

Klub Przyrodników - Świebodzin

Adres: Ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Telefon: 0 68 3828 236
Adres e-mail: kp[at]kp.org.pl

There is no translation available.

Wykaz wybranych publikacji członków PKKP poświęconych ziemi pilskiej:

 1. BOROWIEC M. L., RUTA R., KUBISZ D. 2010. New records of Claviger longicornis Müller, 1818 and C. testaceusPreyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland with review of their habits. Pol. Journ. Ent. 79: 261-269.
 2. BUCHHOLZ L., CZERWIŃSKI SZ., KOMOSIŃSKI K., NIEWĘGŁOWSKI H., RUTA R. 2008. Nowe stwierdzeniaPlatypsyllus castoris Ritsema, 1869 (Coleoptera: Leiodidae) w Polsce. Wiad. entomol. 27, 2: 77-82.
 3. BUNALSKI M., KONWERSKI Sz., PRZEWOŹNY M., RUTA R. 2010. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 2. Wiad. entomol. 29, 2: 75-86.
 4. GAWLAK A., WOJTASZYN G., GMAJ M. 2002. Zimowe spisy nietoperzy na Pomorzu Środkowym. Nietoperze, 3 (1): 27-32.
 5. GRUSZKA W. 2007. Porosty rezerwatu "Kuźnik" koło Piły. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2007, zeszyt 3 (26). Lichens of the Nature Reserve 'Kuznik' near Piła.
 6. GRUSZKA W. 2009. Porosty rezerwatu przyrody "Kuźnik" ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych w Polsce. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 72-76.
 7. GRUSZKA W. 2009. Porosty rezerwatu "Osiedle Kormoranów" na Pojezierzu Krajeńskim (północno-zachodnia Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2010, 2 (29).
 8. GUTOWSKI J., RUTA R. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (Pojezierze Zachodniopomorskie) w oparciu o wyniki wstępnych badań nad chrząszczami (Insecta: Coleoptera). Nowy Pam. Fizjogr. 3, 1-2: 27-60.
 9. KONWERSKI SZ., MELKE A., MIŁKOWSKI M., RUTA R., SIENKIEWICZ P. 2010. Nowe stanowiska Velleius dilattatus (Fabricius, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66, 2: 111-115.
 10. KRYZA K., PUCIATA R. 2009. Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody "Kuźnik". W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 77-93.
 11. KUBISZ D., RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R. 2010. A faunistic review of beetle families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Poland. Pol. Journal of Entomology 79: 107-138.
 12. LIPNICKI L., GROCHOWSKI P., GRUSZKA W. 2009. Porosty. W: Przyroda gminy Skwierzyna. Pod red. Ludwika Lipnickiego. Skwierzyna, Urząd Miejski, s. 119-129
 13. PUCIATA R., RUTA R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (2): 87-92.
 14. ROSA R. 2009. Motyle (Lepidoptera: Rhopalocera, Heterocera) rezerwatu przyrody "Kuźnik" i Rynny Jezior Kuźnickich. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 184-194.
 15. RUTA R. 2005. Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga L. (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu i zagrożeniu tego gatunku w Polsce. Wiad. entomol. 24, 1: 33-42.
 16. RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pam. Fizjogr. 5 (2006) 1-2: 49-107.
 17. RUTA R. 2007. Richard Frase (1894-1945) - pionier badań przyrody okolic Piły. Kronika Wielkopolski 123: 33-46.
 18. RUTA R. 2009a. Rynna Jezior Kuźnickich - historia użytkowania, badań przyrodniczych i ochrony. W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 24-30.
 19. RUTA R. 2009b. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu "Kuźnik". W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 150-177.
 20. RUTA R. 2009c. Materiały do znajomości zgrupowań chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich. W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum S. Staszica, Piła, 178-183.
 21. RUTA R., GAWROŃSKI R., JAŁOSZYŃSKI P., MIŁKOWSKI M. 2010. Contribution to the knowledge of Corylophidae (Coleoptera: Cucujoidea) of Poland. Pol. Journ. Ent. 79:223-234.
 22. RUTA R., MELKE A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu "Kuźnik" koło Piły. Roczn. Nauk. PTOP "Salamandra", 6: 57-101.
 23. RUTA R., OWSIANNY P. 2004. Rezerwat przyrody "Kuźnik". Kronika Wielkopolski 109: 5-17.
 24. RUTA R., WENDZONKA J. 2004. Świat zwierząt. 2. Owady. [W:] Przyroda Krajny Złotowskiej. Urbański Wydawnictwo, Toruń. ss. 72-106.
 25. RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., MAJEWSKI T., BARŁOŻEK T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. Wiad. entomol. 28, 2: 91-112.
 26. STANILEWICZ A. 2009. Pająki (Araneae) rezerwatu przyrody "Kuźnik". W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 143-149.
 27. STANILEWICZ A., GLAPAN J. 2009. Ptaki rezerwatu przyrody "Kuźnik" - podsumowanie stanu wiedzy do roku 2008. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 216-227.
 28. WOJTASZYN G. 2002. Interesujące zimowisko nietoperzy w Pile. Nietoperze, 2 (2): 297-298.
 29. WOJTASZYN G. 2002. Nietoperze Pojezierza Wałeckiego. Przegląd Przyrodniczy, 13 (1-2): 199-212.
 30. WOJTASZYN G. 2007. "Inwazja" karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w północno-zachodniej Polsce. Nietoperze, 8: 61-66.
 31. WOJTASZYN G. 2009. Nietoperze (Mammalia, Chiroptera) rezerwatu przyrody "Kuźnik" i Rynny Jezior Kuźnickich. W : OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 209-215.
 32. WOJTASZYN G., BERNARD R., JAROS R., SAMOLĄG J. 2008. Zimowe stanowiska nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na północnej granicy zasięgu. Chrońmy Przyr. Ojcz., 64, 3: 87-91.
 33. WOJTASZYN G., GAWLAK A., GAWLAK M., RUTKOWSKI T., WIEWIÓRA D. 2003. Nietoperze zimujące w umocnieniach Wału Pomorskiego (1999-2003). Studia Chiropterologica, 3-4: 49-58.
 34. WOJTASZYN G., GRZYB H. 2004. Sytuacja bobra europejskiego Castor fiber (Linnaeus 1758) w północnej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy, 15 (1-2): 105-122.
 35. WOJTASZYN G., RUTA R. 2009. Wybrane walory faunistyczne (Coleoptera, Chiroptera) ruin browaru przy rezerwacie przyrody "Kuźnik". W: OWSIANNY P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody "Kuźnik" - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 234-240.
 36. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T. 2007. Kolonia rozrodcza gacka szarego Plecotus austriacus (Fischer, 1829) w północno-zachodniej Polsce. Studia Chiropterologica, 5: 67-69.
 37. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T. 2007. Kolonia rozrodcza nocka dużego (Borkhausen, 1797) pod mostem. Nietoperze, 8: 70-71.
 38. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T., CIECHANOWSKI M., STEPHAN W., WIEWIÓRA D., KEPEL A., DZIĘGIELEWSKA M. 2004. Zimowe stanowiska karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) i karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) w północno-zachodniej Polsce. Nietoperze, 5 (1-2): 107-115.
 39. WOJTASZYN G., RUTKOWSKI T., STEPHAN W., WIEWIÓRA D. 2007. Nowe zimowiska nietoperzy (Chiroptera) w nieczynnych obiektach przemysłowych w zachodniej Polsce. Nietoperze 8: 53-60.
 40. ZIÓŁKOWSKI G., WOJTASZYN G., ŁĘCKI R. 2004. Ssaki. W. Przyroda Krajny Złotowskiej (red. G. Ziółkowski): Urbański Wydawnictwo: 120-128.

Książki:

 1. (opr. zbiorowe) Kuźnik skarb pilskiej przyrody. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2009. 64 ss. + płyta CD

 

There is no translation available.

Pilskie Koło Klubu Przyrodników powstało formalnie w kwietniu 2008r. z inicjatywy dziewięciu osób zajmujących się poznawaniem, inwentaryzowaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej. Założyciele PKKP współpracowali ze sobą od końca lat 90-tych, a wielu poznało się przy okazji realizacji inicjatyw działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych (www.ntnp.pila.pl).

Obszarem działalności PKKP jest teren północnej Wielkopolski i południowego Pomorza. Najintensywniej badamy obszar od okolic Chodzieży na południu po dolinę Debrzynki na północy, od wschodu ograniczony Łobzonką, od zachodu zaś Drawą. W obrębie zainteresowań członków Koła znajdują się: botanika, fitosocjologia, mikologia, lichenologia, dendrologia, lepidopterologia, koleopterologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia, chiropterologia, teriologia, oraz bioakustyka, fotografia, edukacja przyrodnicza i historia regionalna. Dzięki dużej rozpiętości specjalności badawczych, obejmujących większość grup świata żywego, PKKP tworzy kompetentny zespół przyrodników mogących prowadzić wszechstronne badania przyrodnicze. Jesteśmy jednocześnie otwarci na współpracę z innymi przyrodnikami działającymi w regionie stawiając sobie za cel integrację środowiska dla w możliwie najlepszego wykorzystania możliwości poznawania pilskiej przyrody i efektywnej wymiany informacji między przyrodnikami w różnych rejonach interesującego nas obszaru. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim zaawansowanych przyrodników zainteresowanych badaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej.
Nasza działalność skupia się na prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w różnych częściach ziemi pilskiej. Wyniki badań publikujemy w szeregu czasopism o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu -> PUBLIKACJE. Nasza działalność skupia się na prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w różnych częściach ziemi pilskiej. Wyniki badań publikujemy w szeregu czasopism o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu. Bierzemy czynny udział w pracach nad skuteczną ochroną najcenniejszych przyrodniczo obiektów na terenie objętym naszymi badaniami. W miarę możliwości prowadzimy także działalność interwencyjną. Istotnym elementem naszej działalności jest edukacja przyrodnicza. W 2009 r. z Muzeum Stanisława Staszica zorganizowaliśmy wystawę poświęconą rezerwatowi Kuźnik oraz spotkanie z synem wybitnego pilskiego przyrodnika - Richarda Frase (1894-1945). Od 2011 r. nieregularnie organizujemy Pilskie Spotkania Przyrodnicze –mini sesje i wycieczki terenowe dotyczące przyrody regionu.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ochroną przyrody, z przedstawicielami jednostek administracji publicznej i samorządów terytorialnych oraz Lasami Państwowymi. 

 

Członkowie Pilskiego Koła Klubu Przyrodników (nazwiska założycieli Koła oznaczono gwiazdką):
 • dr Jakub Glapan* - ornitolog, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od lat związany z przyrodą doliny Noteci. W kręgu jego zainteresowań jest również pszczelarstwo i kynologia.
 • Dominika Koprowska - studentka biologii. Interesuje się ornitologią i ochroną przyrody.
 • dr Wojciech Gruszka* –  lichenolog, zajmuje się badaniem porostów Polski północnej oraz ich ochroną (zwłaszcza lichenobioty drzew przydrożnych), a dodatkowo rozmieszczeniem taksonów z rodzaju Rosa i Crataegus.
 • Kamil Kryza* - zajmuje się wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ryb, płazów, gadów, ptaków oraz nietoperzy oraz bierze czynny udział w interwencjach dotyczących powyższych grup zwierząt.
 • Robert Puciata* - znawca grzybów i śluzowców ziemi pilskiej, fotograf,  jego zdjęcia regularnie prezentowane są na wystawach i zdobią pilskie wydawnictwa poświęcone przyrodzie.
 • Jarosław Ramucki* - pracownik Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, leśniczy-szkółkarz. Dendrolog, fotografik, krajoznawca, turysta i społecznik. Jego fotografie często trafiały do licznych wydawnictw promujących przyrodę regionu.
 • Szymon Rogala - botanik i fitosocjolog, bada szatę roślinną doliny Noteci i innych rejonów ziemi pilskiej.
 • dr Rafał Ruta* - entomolog, pracowni naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz International Mire Conservation Group. Od końca lat 90. bada chrząszcze ziemi pilskiej. Interesuje się historią regionu pilskiego i dziejami badań przyrodniczych tego obszaru. Strona domowa dr Ruty
 • Sławomir Solak - botanik ze szczególnym zainteresowaniem mszakami. Zainteresowany głównie roślinnością doliny Rurzycy.
 • Artur Stanilewicz* - nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile. Zajmuje się edukacją przyrodniczą oraz obserwacjami terenowymi głównie dotyczącymi ornitologii.
 • dr Grzegorz Wojtaszyn* - zamiłowany teriolog, od lat badający nietoperze ziemi pilskiej.
 • dr Katarzyna Żuk – entomolog, członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, interesuje się również malakologią oraz szeroko pojętą ochroną przyrody.
Byli członkowie Pilskiego Koła Klubu Przyrodników:
 • Robert Rosa* - lepidopterolog, od prawie 30 lat bada motyle okolic Piły. We wrześniu 2016 r. zrezygnował z członkostwa w PKKP.

Aktualności

11-04-2022

Tajemnice karbońskiego lasu, czyli geolo…

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra reprezentowanym przez leśniczego szkółkarza Bartka Dymka oraz Rock’si Geoedukacją czyli Roksaną Knapik odkrywaliśmy tajemnice karbońskiego lasu. Wydarzenie odbyło się...

więcej

05-02-2022

Tropem Wilka

W sobotę 5 lutego wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra i Fundacją Polska Górom zorganizowaliśmy wyjście w teren w poszukiwaniu ssaków. Naszym przewodnikiem był dr teriolog Leszek Duduś. Dopisała pogoda, w...

więcej

11-05-2018

WIOSENNE PRZEBUDZENIE NIETOPERZA w Sudec…

W ostatnią sobotę kwietnia (28.04.2018 r.) Sudecka Stacja Terenowa w Uniemyślu zaprosiła na tradycyjną, cykliczną imprezę wiosenną. W tym roku hasłem przewodnim były nietoperze. Temat dla mieszkańców okolic dość abstrakcyjny...

więcej

03-10-2017

Nasza Sudecka Stacja Terenowa w Uniemyśl…

30 września został rozstrzygnięty konkurs "Pomnik - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran!", którego pomysłodawcą jest Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK), do którego i...

więcej

06-09-2017

Warsztaty entomologiczne w Uniemyślu - 1…

WARSZTATY ENTOMOLOGICZNE Tajemniczy świat chrząszczy 15 września 2017r. (Piątek) Sudecka Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Uniemyślu (dawna karczma sądowa) start: 9:00 Szczegóły na plakacie poniżej

więcej