Wiadomości KP

There is no translation available.

Jak wiadomo, trwają prace sejmowe nad zmianą tzw. ustawy wiatrakowej, w kierunku redukcji ograniczeń w lokalizacji elektrowni wiatrowych. Generalną intencją posłów jest odblokowanie możliwości rozwoju…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Komisja Europejska ogłosiła rewizję treści tzw. „Pollinators Initiative”, czyli strategii ochrony dzikich owadów zapylających w UE (istniejącej od 2018 r.). Zmieniona wersja nosi tytuł „Nowy…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Komisja Europejska opublikowała ocenę efektywności ochrony ptasich obszarów Natura 2000 wykonaną na próbce 100 obszarów z 10 krajów: Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwy, Polski,…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Instytut Botaniki PAN poinformował, że od 2023 r. wznawia wydawanie czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na zapotrzebowanie i…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Zarządzeniem RDOŚ w Opolu z 4 stycznia 2023 r. powołano rezerwat przyrody Gogolińskie Gniewosze o powierzchni 28,18 ha oraz rezerwat Żaba o powierzchni 23,87 ha.…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Na zamówienie Województwa Opolskiego powstały i zostały opublikowane programy ochrony dwóch rzek w tym województwie: Bogacicy i Budkowiczanki. To dwa ok. 50-kilometrowe dopływy Stobrawy; ich…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Z początkiem 2023 r. weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Poznaniu z 16 grudnia 2022 r., uznające rezerwat przyrody Czarne Doły o powierzchni 135,33 ha,…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

30 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał zarządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Śnieżnik Kłodzki i Jaskinia Niedźwiedzia”, powiększając je łącznie o…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Zarządzeniem z 6 grudnia 2022 r. RDOŚ w Kielcach uznał za rezerwat przyrody „Bliżyn – Kopalnia Ludwik” obszar o powierzchni 92,37 ha w Lasach Suchedniowskich,…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli „Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością”. Streszczenie oraz pełny…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

5 października 2022 Dyrektor RZGW w Poznaniu skierował do właścicieli obwodów rybackich pismo zawierające m. in.: „jako właściciel wody wprowadzam ograniczenia w stosowaniu zanęt…

Czytaj więcej...

Subcategories