There is no translation available.

Uwagi i wnioski KP dot. zmiany PZO dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH230020 | Plik PDF

Data wydania: 2017.05.30