Przykładowe wymiary drzew,kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Ochrona pomnikowa = formalne uznanie za pomnik przyrody
Ochrona nadzwyczajna = oszczędzanie drzew przekraczających wymiary progowe w toku czynności gospodarczych, na wzór "Moratorium dla Puszczy Białowieskiej" obowiązującego w latach 90-tych.

  Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie w lasach Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące w kraju do 1962 r. Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące w kraju od 1962 do 1996 r. Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami - propozycja P. Rucińskiego (1998) Kwalifikujące do ochrony nadzwyczajnej w Puszczy Białowieskiej - propozycja TOPB (1996) Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) Kwalifikujące na pomnik przyrody w Puszczy Drawskiej - propozycja J. i P. Pawlaczyków (npbl.) Kwalifikujace do ochrony nadzwyczajnej w Puszczy Drawskiej - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1998) Kwalifikujące na pomnik przyrody w Cedyńskim Parku Krajobrazowym - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1999) Kwalifikujące do ochrony nadzwyczajnej w Cedyńskim Parku Krajobrazowym - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1999)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bez czarny -   - 100 - 80 / 80 80 / 80 70 / 70 100 Wszystkie drzewiaste 100 Wszystkie drzewiaste
bez koralowy -   - 100 - 50 / 50 50 / 50 50 / 50 - - - -
bluszcz -   - Wszystkie kwitnące - 20 20 15 Wszystkie kwitnące Wszystkie 30 Wszystkie kwitnące
brzoza brodawkowata 220 250 225 200 160 210 / 190 210 / 180 210 / 190 220 200 220 200
brzoza omszona 190 250 225 200 110 200 / 180 200 / 190 200 / 190 190 180 200 180
buk zwyczajny 310 250 310 300 - 330 / 310 320 / 300 300 / 280 310 300 300 280
choina -   - 200 - - - - - - - -
cyprysiki -   - 100 - - - - - - - -
cis pospolity -   -   - 80 / 30 80 / 30 80 / 30 80 Wszystkie 100 Wszystkie
czeremcha 100   90 - Wszystkie 130 / 90 130 / 90 130 / 90 120 100 100 -
czereśnia 100   - - Wszystkie 150 / 120 150 / 120 150 / 120 170 150 100 Wszystkie w lasach
daglezja -   - - - 300 280 260 280 230 280 250
dąb bezszypułkowy 310 300 380 300 Wszystkie 300 / 270 300 / 270 280 / 260 310 280 330 300
dąb czerwony - 300 380 300 - 280 280 260 300 - 280 -
dereń -   - Wszystkie drzewiaste - - - - - Wszystkie drzewiaste - Wszystkie drzewiaste
dąb szypułkowy 380 300 380 300 190 350 / 310 350 / 310 340 / 300 360 300 330 300
głóg 100   - - Wszystkie drzewiaste 110 / 80 100 / 80 100 / 80 120 Wszystkie drzewiaste 120 Wszystkie drzewiaste
grab 200 250 190 200 160 190 / 170 190 / 160 190 / 160 200 180 240 200
grusza 160 200 - 200 Wszystkie 170 / 110 170 / 110 170 / 100 200 Wszystkie 200 Wszystkie w lasach
iglicznia -   - 275 - - - - - - - -
jabłoń 100   90 200 Wszystkie 150 / 80 150 / 80 150 / 70 200 Wszystkie 100 Wszystkie w lasach
jałowiec - 100 - 75 Wszystkie drzewiaste 40 40 50 75 Wszystkie drzewiaste 75 Wszystkie drzewiaste
jarząb pospolity 160   150 100 Wszystkie 140 / 110 140 / 110 140 / 100 140 100 160 100
jarząb szwedzki       100 - 140 / 80 140 / 70 140 / 70 - - - -
jesion 250 250 250 250 220 290 / 250 290 / 250 280 / 240 300 280 250 200
jodła 310   310 250 Wszystkie 200 200 180 250 Wszystkie - -
kasztanowiec - 300 - 300 - 300 / 220 300 / 220 280 / 200 310 250 300 -
klon jawor 250 250 225 225 - 270 / 200 270 / 200 240 / 190 300 250 250 200
klon polny 160 250 225 225 - 130 120 120 100 Wszystkie 160 100
klon zwyczajny 220 250 225 225 190 270 / 200 270 / 200 250 / 190 300 250 250 200
Klony inne - 250 225 250 - - - - - - - -
kruszyna -   - - - 40 40 40 40 - - -
leszczyna 100   - Wszystkie drzewiaste Wszystkie drzewiaste 90 90 90 100 100 100 -
leszczyna turecka -   - 250 - - - - - - - -
lipy 310 300 310 300 220 320 / 210 320 / 210 310 / 200 310 300 300 220
magnolia -   - 150 - - - - - - - -
miłorząb -   - 150 - - - - - - - -
modrzew 310 200 310 250 - 300 280 260 280 230 300 250
olsza czarna - 250 - 225 220 250 250 250 250 230 250 230
olsza szara - 250 - 225 - 150 150 140 200 150 220 150
orzech -   - 200 - 200 200 190 200 Wszystkie - -
perełkowiec (szupin) -   - 250 - - - - - - - -
platan - 250 - 300 - - - - - - - -
robinia akacjowa -   - 300 - 200 200 200 300 - 310 -
rokitnik -   - - - 60 60 60 - - - -
sosna Banksa -   - 275 - 100 100 100 - - - -
sosna czarna -   - 275 - 240 240 220 240 - - -
sosna limba -   - 150 - - - - - - - -
sosna zwyczajna 310 250 310 - 140 290 280 260 280 230 250 230
sosna wejmutka - 250 - 275 - 200 200 190 250 190 - -
szakłak 100   - Wszystkie drzewiaste Wszystkie drzewiaste 50 50 50 60 Wszystkie drzewiaste 100 Wszystkie drzewiaste
świerk 310 250 310 275 200 300 290 260 300 230 250 220
topola biała 380   380 400 - 350 / 320 350 / 320 340 / 310 250 Wszystkie 300 250
topola czarna i podobne 380   380 400 - 360 / 330 360 / 330 350 / 320 380 350 350 300
topola osika 220   225 200 220 200 / 180 200 / 180 200 / 170 220 180 220 180
trzmielina -   - - - 50 50 50 40 Wszystkie drzewiaste 100 Wszystkie drzewiaste
tulipanowiec -   - 150 - - - - - - - -
wierzba biała i krucha 310   310 300 Wszystkie 330 / 300 330 / 300 330 / 300 310 300 330 -
wierzba iwa 310   - 300 80 200 / 150 200 / 150 200 / 140 150 100 150 110
wierzba pięciopręcikowa -   - 300 Wszystkie drzewiaste - - - 100 - - Wszystkie drzewiaste
wiąz górski 220 250 225 225 Wszystkie 210 / 180 210 / 180 200 / 170 300 230 300 250
wiąz szypułkowy 220 250 225 225 Wszystkie 210 / 180 210 / 180 200 / 170 250 230 300 250
wiąz polny 220 250 225 225 Wszystkie 210 / 180 210 / 180 200 / 170 200 230 200 120
żywotniki -   - 100 - - - - - - - -


źródła:

kolumna 2: Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie. Załącznik nr 11 do Instrukcji Urządzania Lasu

kolumna 4-5: Ruciński P. 1998. Motywy i kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki. Las Polski (1998),23:7-10.

kolumna 6: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej 1996. Zasady ochrony starych drzew w Puszczy Białowieskiej - propozycja społeczna. Mscr.

kolumna 7-9: Garbalewski A.,Zieliński S. 1999. O lokalnym podejściu do ochrony pomnikowej drzew i krzewów. Bociek; Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników 58:4-6.

kolumny 10-11: Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 1998. Otulina Drawieńskiego Parku Narodowego. Inwentaryzacja przyrodnicza z programem ochrony przyrody. Mscr.

kolumny 12-13: Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 1999. Cedyński Park Krajobrazowy. Operat ochrony ekosystemów leśnych do Planu Ochrony Parku. Mscr.