Związek Stowarzszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa (FSC Polska) poinformował, że decyzją "Międzynarodowego" FSC (Forest Stewardship Council A.C. (FSC), zatwierdzona została nowa wersja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, która wchodzi w życie z dniem jego publikacji tj. 20 stycznia 2014 r.

Standardu FSC nie udało się wcześniej przyjąć w Polsce, ponieważ żadna z propozycji brzmienia punktu dotyczącego obszarów wyłączonych z użytkowania, nie uzyskała wymaganej Statutem FSC większości w tzw. Izbie ekologicznej. Zatwierdzone brzmienie Standardu zostało w tej sytuacji ustalone przez międzynarodowe FSC.

Materiały do pobrania pod linkiem:

pl.fsc.org/2014/01/aktualizacja-krajowego-standardu-odpowiedzialnej-gospodarki-lesnej-fsc-dla-polski/