W przedłożonej przez Rząd, a uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzającej zmiany dotyczące ochrony powierzchni ziemi, przeprowadzone zostały także - nie mające nic wspólnego z meritum ustawy - zmiany art. 37 ustawy o ochronie przyrody.

Art. 37 obecnie nakazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w przypadku podjęcia bez odpowiedniej oceny działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nakazanie ich natychmiastowego wstrzymania i przywrócenia stanu poprzedniego. Podobnie w przypadku działań sprzecznych z planem ochrony lub planem zadań ochronnych.

Zmiana wprowadza uznaniowość tej regulacji, tj. dercyzja nakazująca wstrzymanie działań i przywrócenie stanu poprzedniego ma być wydawna tylko "w razie potrzeby". Ponadto, postępowanie ma być zawieszane w przypadku równoległego prowadzenia postępowania budowlanego lub szkodowego, do czasu aż te zostaną załatwione. W praktyce: w miejsce narzędzia o charakterze "bezwzględnej likwidacji samowoli polegającej na wykonaniu działań bez odpowiedniej oceny", art. 37 ma się stać raczej "narzędziem do naprawiania szkód w obszarze Natura 2000".

Senat kilka dni temu dodał do ustawy nieoczekiwaną poprawkę, zgodnie z którą przepis o nakazywaniu wstrzymania i zniwelowania skutków działań sprzecznych z planem ochrony lub planem zadań ochronnych ma się nie stosować do inwestycji celu publicznego. Poprawkę poparł reprezentujący Rząd w tej sprawie minister M. Korolec, a z wypowiedzi w stenogramie wynika, ze ani Minister ani Senat jej nie zrozumieli. Zgodnie z przedstawianymi uzasadnieniami, miało chodzić o "działania wynikajace z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego w przypadku braku rozwiążań alternatywnych", a zamiast tego w treści znalazła się "inwestycja celu publicznego", co jest zupełnie innym, znacznie szerszym pojęciem. Senacka poprawka w uchwalonym brzmieniu prowadzi najprawdopodobniej do naruszenia prawa UE. Poclega ona jeszcze głosowaniu przez Sejm, najprawdopodobniej na posiedzeniu 9-11 lipca.