W Dzienniku Ustaw zostały dziś ogłoszone, wchodząc w życie od jutra, nowe rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 pażdziernika 2014 r. w sprawie: ochrony gatunkowej roślin: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1409/1 oraz ochrony gatunkowej grzybów: dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1408