Pod adresem:
www.bdl.info.pl/portal/

znajduje się, zbudowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wykonany przez BULiGL, Bank Danych o Lasach, którego elementem jest geoportal leśny, umożliwiający przeglądanie danych o lasach, do poziomu 'wydzieleniowej' mapy drzewostanowej. oraz korzystanie z danych (także do poziomu wydzieleń!) za pomocą WMS (niestety jak na razie WMS oferuje tylko dane w wgs84).

Docelowo Bank ma prezentować dane o wszystkich lasach, niezależnie od formy własności, na razie jeszcze nie wszystkie dane o lasach niepaństwowych zostały w nim umieszczone.

Możliwe jest też wyszukiwanie zestawień statystycznych o lasach z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu oraz generowanie (!) statystyk z danych urządzeniowoleśnych dla dowolnie wybieranego obszaru (choć z tymi funkcjonalnościami są jeszcze drobne problemy).