Szanowni Państwo !

Mamy za sobą już pierwsze doświadczenia we wdrażaniu „ochrony przyrody po europejsku”. Już od trzech lat zmagamy się z zasadami funkcjonowania sieci Natura 2000. Mamy za sobą próbę wykonania w 2007 r. „inwentaryzacji przyrodniczej gatunków i siedlisk Natura 2000” w Lasach Państwowych. Mamy za sobą pierwsze próby monitoringu i oceny stanu lokalnych i regionalnych zasobów gatunków i siedlisk. Mamy wreszcie doświadczenie pierwszej w Polsce kompleksowej oceny stanu krajowych zasobów tych siedlisk i gatunków (przygotowany i przekazany Komisji Europejskiej „raport monitoringowy”).

Pora wymienić te doświadczenia i przedyskutować problemy, na jakie się natknęliśmy.

W dniach 4-6 kwietnia 2008 organizujemy w Łagowie kolejną wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Tym razem zapraszamy do dyskusji na temat:

„Europejskie” gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce -

interpretacja, zasoby, ochrona

Prosimy Państwa o prezentację Państwa doświadczeń dotyczących następujących zagadnień:

- Praktycznej interpretacji typów siedlisk przyrodniczych, związanych z nią problemów i proponowanych rozwiązań;

- Lokalnych, regionalnych i krajowych zasobów siedlisk przyrodniczych i gatunków, w tym zwłaszcza nowych informacji zmieniających dotychczasowy stan wiedzy;

- Trendów i oceny szans ochrony zasobów siedlisk przyrodniczych i gatunków;

- Ewentualnej konieczności polemiki z ocenami dokonanymi w „raporcie moinitoringowym”;

- Potrzebnych jeszcze uzupełnień sieci Natura 2000 (być może ostatnia szansa!)

- Nadal istniejących luk w rozpoznaniu zasobów gatunków i siedlisk;

- Kryteriów „właściwego stanu ochrony” gatunków i siedlisk;

- Propozycji sposobów skutecznej ochrony zasobów gatunków i siedlisk – w tym w szczególności wniosków i postulatów ochronnych, jakie powinny być następnym krokiem po dokonaniu rozmaitych inwentaryzacji;

- Ogólniejszych wniosków, jakie z tych doświadczeń powinna wyciągnąć polska ochrona przyrody.

Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji - referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut) i postery. Na zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia, nazwiska i adresu autora oraz krótkiego, kilkuzdaniowego abstraktu, oczekujemy do 31 stycznia 2008. Około 15 lutego roześlemy szczegółowy program. Sesja odbędzie się w Łagowie, w dniach 4-6 kwietnia 2008 r. Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200 do 400 zł. Jak zwykle autorów wystąpień zwalniamy z wpisowego. Zapraszamy!

Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk