27 maja w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem prof. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska, Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury oraz Lecha Witeckiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dalszych losów obwodnicy Augustowa. Panowie poinformowali o dokonaniu wyboru firmy, która przeprowadzi analizę wielowariantową i wskaże najbardziej optymalny przebiegu obwodnicy. Opracowanie ma być gotowe 28 listopada 2008. Na odcinkach wspólnych dla wszystkich wariantów trwają prace budowlane. Minister Grabarczyk stwierdził, że tam, gdzie będzie to konieczne, obszary objęte kompensacjami zostaną powiększone. Podczas spotkania podjęto także temat ewentualnych protestów ekologów.
Szczegóły na stronie Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/2aktualnosci/informacje_rp/2008.05.27_2.shtml