Na stronie:

http://cdr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=1

zamieszczono zaktualizowany wzór dokumentacji przyrodniczej do celów
"pakietów przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych, obowiązujący dla
dokumentacji sporządzanych w 2009 roku.

Dokumentację przyrodniczą mogą sporządzać eksperci znajdujący się na liście
prowadzonej przez CDR (lista ekspertów - zakładka "LISTY DORADCÓW" na
stronie internetowej CDR).
Dokumentację sporządzoną w 2009 r. wg zamieszczonego wzoru muszą posiadać
rolnicy, którzy w przyszłym roku składać będą wniosek o pierwszą płatność za
realizację pakietu 4 lub 5 Programu rolnośrodowiskowego. W przypadku
powiększania powierzchni realizacji pakietu 4 lub 5 przez rolników, którzy
są już w programie, na dołączane do Programu działki również sporządza się
ekspertyzę wg zamieszczonego wzoru.