W końcu roku 2009 na podstawie doświadczeń zdobytych w prowadzonych w różnych częściach Polski, wspieranych przez Fundację EkoFundusz, projektach, wydaliśmy trzy poradniki ochrony różnych zagrożonych elementów przyrody. Dwa z nich dotyczą ekosystemów mokradłowych, trzeci – muraw kserotermicznych.

Pierwsza z książek to „Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski”, napisana przez liczne grono specjalistów pod redakcją Zygmunta Dajdoka i Pawła Pawlaczyka. Oprócz szczegółowych charakterystyk wszystkich zagrażających mokradłom obcych gatunków roślin, w publikacji można znaleźć mniej lub bardziej sprawdzone propozycje sposobów ich zwalczania. Druga pozycja to „Poradnik ochrony mokradeł w górach” autorstwa Andrzeja Jermaczka, Lesława Wołejko i Kamili Misztal. Jest to kontynuacja serii wydawanych przez Klub poradników odnoszących się do terenów nizinnych. Zawiera klasyfikację górskich mokradeł, charakterystykę ich szaty roślinnej, flory i fauny, identyfikację najważniejszych zagrożeń, propozycje wybranych metod diagnozowania, przeciwdziałania zagrożeniom, odtwarzania i czynnej ochrony . Trzecia książka to „Poradnik utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 murawy kserotermiczne” autorstwa Katarzyny Barańskiej i Andrzeja Jermaczka. Stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zróżnicowania krajowych muraw kserotermicznych, diagnozowania i monitorowania ich stanu oraz przede wszystkim planowania i realizacji czynnej ochrony.

Zasady otrzymania publikacji są różne. Pierwszą i trzecią z książek można otrzymać nieodpłatnie, pisząc na adres Klubu i przesyłając w kopercie znaczki pokrywające koszt wysyłki. Wyjątkowo, po odpowiednim umotywowaniu prośby, wyślemy także kilka egzemplarzy. Otwarci jesteśmy również na propozycje wymiany. Po wyczerpaniu puli przeznaczonej na rozdanie poradnik „Inwazyjne gatunki roślin…” będzie także sprzedawany w cenie 24 zł (+ koszty wysyłki). „Poradnik ochrony mokradeł w górach” można nabyć w sklepie internetowym Klubu (www.kp.org.pl) albo zamawiając korespondencyjnie lub telefonicznie (683828236) w biurze Zarządu Klubu w Świebodzinie. Cena 1 egz. - 38 zł + koszty wysyłki.

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski

Poradnik ochrony mokradeł w górach

Poradnik utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 murawy kserotermiczne