Wreszcie nadrobiliśmy zaległości i w początkach maja ukazał się aktualny zeszyt 1/2010 Przeglądu Przyrodniczego, rozpoczynający XXI już tom pisma. Ma większy format, a środek jest kolorowy. Na 90 bogato ilustrowanych stronach znalazły się między innymi: obszerne sprawozdanie z działalności rejestru gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce w roku 2007, artykuł o ponownym odkryciu wymarłego w Polsce storczyka - koślaczka stożkowatego oraz kilka artykułow i notatek o grzybach, ptakach i owadach, wspomnienie pośmiertne o Marianie Lewandowskim oraz recenzje. W następnym zeszycie, 2/2010, w sierpniu br., ukażą się materiały z tegorocznej wiosennej sesji Klubu "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody". Zachęcamy do publikowania w Przeglądzie, a także prenumeraty pisma. Jej zasady, a także zasady zakupu zeszytów archiwalnych znaleźć można pod adresem: www.kp.org.pl/pp/.