Znieść prawo veta gmin wobec tworzenia i powiększania parków narodowych, zachowując prawo gmin do konsultowania dotyczących ich decycji! Veto gmin blokuje dziś powiększenie Białowieskiego i Karkonoskiego PN, utworzenie Turnickiego, Mazurskiego i Jurajskiego PN!

Ograniczyć - dotychczas nadużywane - prawo Ministra do odwoływania dyrektrów parków narodowych w toku kadencji!

- to tezy obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Państwowa rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Aby projekt ustawy stał się przedmiotem prac Sejmu, Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi w ciągu 3 miesięcy od dziś zebrać podpisy 100 tys. obywateli RP popierających projekt
 
Klub Przyrodników popiera tę akcję.
Prosimy wszystkich o podpis na załączonym formularzu. A także, w miarę możliwości, o zebranie podpisów innych osób. Liczy się każdy podpis!
Formularze z podpisami prosimy przesyłać pocztą na adres Komitetu:

Mariusz Duchewicz
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody ul. Szobera 4 m 27
01-318 Warszawa


Inicjatywa Obywatelska - Formularz do zbiórki podpisów (Plik PDF)

Obywatelski Projekt Ustawy (Plik PDF)


Oświadczenie Komitetu (Plik PDF)