Prokuratura Rejonowa w Choszcznie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Belgii, Axelowi D. i Oliwierowi D., którzy podczas polowania zbiorowego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Głusko 10 grudnia 2011 r. zabili dwa wilki w Puszczy Drawskiej na Pomorzu Zachodnim. Prokurator oskarża Belgów o czyn z art. 181 par. 3 k.k., który za "zniszczenie zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, powodujące istotną szkodę" przewiduje zagrożenie od kary grzywny do kary 2 lat pozbawienia wolności.

Niezależnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi wobec Nadleśnictwa Głusko (zarządca Ośrodka Hodowli Zwierzyny) postępowanie z wniosku Klubu Przyrodników o nałożenie obowiązku działań naprawczych w związku ze spowodowaniem, przez sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej w zarządzanym OHZ, do powstania szkody w środowisku. Według Klubu Przyrodników, wina Nadleśnictwa w tym przypadku polega na:
- prowadzeniu gospodarki łowieckiej w obszarze Natura 2000, mogącej oddziaływać na przedmioty ochrony, na podstawie planu nie poddanego ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000,
- organizacji w obszarze chronionym wyznaczonym dla ochrony wilka, polowania, które wiązało się z nadmiernym ryzykiem dla tego gatunku,
- organizacji polowania z naruszeniem art. 43 ust. 1a ustawy Prawo Łowieckie, co bezpośrednio przyczyniło się do powstania szkody.

Jak wcześniej informowaliśmy, basior i wadera zostały 10 grudnia 2012 r. zastrzelone przez belgijskich myśliwych w obszarze Natura 2000 PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej, wyznaczonym m. in. dla ochrony wilka, w ramach polowania zbiorowego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Głusko (RDLP w Szczecinie), prowadzące tzw. Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Zabite wilki wchodziły w skład niewielkiej grupy ok. 5-6 wilków, od kilku lat zasiedlającej Puszczę Drawską. Myśliwi, którzy zastrzelili wilki, stali ok. 300 m od siebie i działali niezależnie, po polowaniu przedstawili jednak identyczne wyjaśnienie, jakoby pomylili wilka z jenotem. Olivier D, będący także kierownikiem całej grupy belgijskich myśliwych, następnego dnia wpisał w imieniu całej grupy szczególne podziękowanie dla Nadleśnictwa Głusko za perfekcyjną organizację polowania.