Minister Środowiska poinformował na konferencji prasowej, że zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Według informacji prasowych, planowe pozyskanie drewna w cięciach rębnych i przedrębnych ma wynieść max. 48,5 tys m3 rocznie (poziom bardzo niski, wiele polskich parków narodowych pozyskuje drewno intensywniej), a z użytkowania zostały wyłączone wszystkie drzewostany z co najmniej 10% udziałem drzew ponad 100-letnich.

Ubocznym skutkiem prawnym zatwierdzenia planu urządzenia lasu będzie (o czym już Minister nie poinformował) wyrzucenie do kosza wypracowanego projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w zakresie dotyczącym lasów.

Nasz komentarz - po zapoznaniu się z oryginalnymi, zatwierdzonymi dokumentami.

Na konferencji prasowej Minister ogłosił także 'nową inicjatywę Ministerstwa dla Puszczy Białowieskej', która (po otrzepaniu z pustosłowia) polegać ma na utworzeniu przy Białowieskim Parku Narodowym tzw. "centrum tworzenia i wdrażania projektów dla Puszczy Białowieskiej".

W komunikacie prasowym Ministerstwa zapowiedziano także, że "żeby powiększyć dostępność surowca opałowego dla mieszkańców, w ramach działania centrum projektów, uruchomiane będą dodatkowe inicjatywy, jak np. plantacje biomasy" - co, jeżeli miałoby być zrealizowane w Puszczy Białowieskiej, byłoby z kolei zagrożeniem dla przyrody polan puszczańskich.