W europejskim serwisie CIRCA dostępna jest (po angielsku) finalna wersja ważnego dokumentu Komisji Europejskiej "FAQ Paper 'Links between the Water Framework Directive and Nature Directives' (December 2011)" wyjaśniającego związki między Ramową Dyrektywą Wodną a Dyrektywą Ptasią i Siedliskową, w szczegolności obowiązki dotyczące określania celu wodno-środowiskowego dla obszarów chronionych.

Adres do dokumentu:
circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water&vm=detailed&sb=Title