Wczoraj rząd zatwierdził, a dziś GDOŚ zamierza wysłać do Komisji Europejskiej listę nowych obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz zmian granic istniejących obszarów. Lista stanowi uzupełnienie sieci wymagane w wyniku Bałtyckiego Seminarium Biogeograficznego z 2009 r. i Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego z 2010 r.

Nie wiemy jeszcze, co ostatecznie jest na zatwierdzonej liście i czy wyczerpuje ona wynikajace z Seminariów zobowiązania Polski do uzupełnienia siedliskowej części sieci Natura 2000.