Po dłuższej przerwie wznowiliśmy wydawanie serii Monografii Przyrodniczych. W sprzedaży pojawiła się właśnie monografia sokoła wędrownego, autorstwa Pawła Wielanda. Jest to już 20 książka z tej serii, pierwsza, monografia kormorana, autorstwa Jerzego Przybysza, ukazała się 15 lat temu, w roku 1997.

Prezentowana pozycja, licząca 216 stron formatu A5, w tym ponad 90 fotografii, tabel i rycin, przedstawia sokoła wędrownego, ptaka, który od wieków budził zainteresowanie i podziw człowieka, później w naszym kraju prawie całkowicie wyginął, a obecnie powoli powraca, znów stając się składnikiem rodzimej przyrody. Monografia zawiera obszerny przegląd dotychczasowych opracowań naukowych na temat gatunku, jego nazewnictwa, pochodzenia, stanowiska systematycznego, morfologii, występowania w Polsce i na świecie, opis biologii, ekologii i ochrony, a także jego znaczenia w kulturze. Autor, zaangażowany w restytucję sokoła wędrownego, w znacznej mierze na podstawie własnych doświadczeń, opisuje przebieg odbudowy jego polskiej populacji.

Cena egzemplarza w sprzedaży detalicznej – 20 zł.

Sprzedaż i prenumeratę "Monografii" prowadzi Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Dotychczas wydaliśmy monografie: kormorana, wilka, bielika, gniewosza plamistego, bobra, żółwia błotnego, cietrzewia, chrząszczy kózkowatych, żołny (nakłady wyczerpane), głuszca, gąsiorka (nakład wyczerpany), węża Eskulapa, kląskawki, pustułki (nakład wyczerpany), kruka, raków, susła perełkowanego (nakład wyczerpany) i chomika europejskiego.

Wykaz aktualnie posiadanych zeszytów oraz ich ceny znaleźć można w zakładce SKLEP KP na stronie www.kp.org.pl