Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne dot. propozycji zmian granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004. Zamiarem GDOŚ jest zmniejszenie obszaru, uargumentowane faktem, że w 2004 r. błędnie uznano znaczenie obszaru dla błotniaka zbożowego, który już wówczas tu nie występował.

Materiały konsultacji:
natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/trwaja-konsultacje-dla-obszaru-wielki-leg-obrzanski