Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Przyrodników z dnia 23 lutego 2013 zmianie uległ statut Klubu. Zmiany dotyczą terytorium działalności, celów działania i sposobów ich realizacji. W związku z orzecznictwem niektórych sądów i możliwymi zmianami w prawie, tak uzupełniony statut da nam lepsze możliwości prawnej obrony przyrody.