Zeszyt 4/2013
ppxxiv4Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Artur Pliszko - CHRONIONE I RZADKIE ROŚLINY NACZYNIOWE W WYROBISKU PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU NA OBRZEŻACH MIASTA SUWAŁKI / Protected and rare vascular plants in a pit after exploitation of sand and gravel deposits on the outskirts of the town of Suwałki Przegląd Przyrodniczy XXIV, 4 (2013): 3-9
Anna Kujawa, Błażej Gierczyk - REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ VIII. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2012 / Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VIII. A list of species recorded in 2012 Przegląd Przyrodniczy XXIV, 4 (2013): 10-41
Tomasz Ślusarczyk - NOWE STANOWISKA GRZYBÓW Z RODZAJU ZASŁONAK (CORTINARIUS) W POLSCE / New locations of webcap fungi (Cortinarius) in Poland Przegląd Przyrodniczy XXIV, 4 (2013): 42-68
Rafał Ruta - NOWE STANOWISKA MACRONYCHUS QUADRITUBERCULATUS PH. MÜLLER, 1806 (INSECTA: COLEOPTERA: ELMIDAE) W RZECE GWDZIE (ZACHODNIA POLSKA) / New localities of Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) in the river Gwda (Western Poland) Przegląd Przyrodniczy XXIV, 4 (2013): 69-76
NOTATKI / NOTES
Magdalena Bregin - Nowe stanowisko gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 "Uroczyska Puszczy Drawskiej" / New locality of collared earthstar Geastrum triplex Jungh. in the Natura 2000 site "Uroczyska Puszczy Drawskiej"
Sławomir Mielczarek - Nowe stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) we wschodniej Wielkopolsce / New localities of hairy flower wasp Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) in the eastern Wielkopolska
Sabina Nowak, Adam Kasprzak, Robert W. Mysłajek, Patrycja Tomczak - Stwierdzenia rysia Lynx lynx w Puszczy Noteckiej / Records of the Eurasian lynx Lynx lynx in the Notecka forest
RECENZJE / REVIEWS
Balmford A. 2012. Wild Hope. On the Front Lines of Conservation Success. University of Chicago Press. Chicago. 264 pp.
SPRAWOZDANIA / REPORTS
Anna Kujawa, Beata Sumorok, Dorota Borzyszkowska - XX Wystawa grzybów w Tucholsk im Parku Krajobrazowym / XX exhibition of mushrooms in the Tucholski Landscape Park