Prof. dr hab. Jacek Herbich
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Mariusz Kistowski
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krzysztof Kujawa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Prof. dr hab. Anna Liana
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Dr hab. inż. Tadeusz Mizera
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Rafał Ruta
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Michał Żmihorski
Instytut Biologii  Ssaków PAN w Białowieży