Jak informowaliśmy wczoraj, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadza(do 4 maja) ponowne konsultacje społeczne projektów aktualizacji PlanówGospodarowania Wodami w Dorzeczach Wisły i Odry wraz z ich prognozamioddziaływania na środowisko:

 

http://bip.kzgw.gov.pl/?aid=51

 

W załączeniu oraz na stronie:

content/view/1079/353

 

udostępniamy wyciągnięte z konsultowanego materiału listy zamierzonychinwestycji, jakie w latach 2016-2021 miałyby - zdaniem KZGW - skorzystać ztzw. odstępstwa z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. miałyby, z przyczynnadrzędnego interesu społecznego, zostać zrealizowane mimo ich negatywnegowpływu na ekosystemy rzek.

 

Klub Przyrodników prosi wszystkich zainteresowanych, by:

 

1. Zajrzeli, co konkretnie planowane jest w interesujących Państwagminach / na interesujących Państwa rzekach (sugeruję skorzystanie z filtrówExcela), a także jak to jest (i czy sensownie) uzasadniane?

 

2. Dali nam znać, co sądzą o poszczególnych pozycjach tej listy (któreinwestycje są celowe i sensowne, a które nie - i dlaczego? Które sąszczególnie niebezpieczne, bezsensowne itp.? Jakie są błędy i braki wuzasadnieniach powinny być wytknięte?). Prosimy o zrobienie tego albo przezwpisanie swojego komentarza do kolumny "Twój komentarz" i odesłanie plikuExcela na mój adres, albo przez napisanie maila z komentarzem do konkretnejpozycji listy.

 

3. Niezależnie od dania nam znać, swoje własne uwagi o poszczególnychpozycjach listy wysłali w ramach konsultacji do KZGW.

 

Uwaga ! Niezależnie od konsultowanych przez KZGW planów gospodarowaniawodami, których dotyczy ta wiadomość, inne resorty mają własne plany innychinwestycji wodnych, o których informowaliśmy w osobnych wiadomościach. Jakna razie te zamierzenia nie zostały wprowadzone do projektów planówgospodarowania wodami. Poza inwestycjami ujętymi na załączonych listach,zarządcy rzek mają także szerokie plany przekopywania, tj. pogłębiania iodmulania rzek, wydobywania z nich roślinności, rumoszu drzewnego itp. -ujęte w innych planach (konsultowane wcześniej tzw. projektu planówutrzymania wód). A także plany drobniejszych inwestycji, ich zdaniem(niekoniecznie słusznym) nieszkodliwych dla rzeki. Nawet jeśli więc wzałączonych tabelach nie ma wpisanego nic na interesującej nas rzece, nieznaczy to, że jest ona bezpieczna.