Nakładem wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju ukazała się nowa książka „Drzewa w cyklu życia”, której autorami są arboryści: Nigel de Berker, Jan-Willem de Groot, Dirk Dujesiefken i Neville Fay. Jest to podręcznik omawiający niektóre aspekty fizjologii drzew z punktu widzenia pielęgnacji drzew i oceny ryzyka związanego z drzewami – a jego unikatowość polega na ujęciu pełnego spektrum faz życia drzewa i specyfiki rozwoju architektury drzewa w każdej z tych faz – wraz z fazą tzw. drzewa sędziwego. Autorzy pokazują, że u drzew procesy „starzenia się” niekoniecznie są jednokierunkowe i nieodwracalne, że drzewo niekiedy funkcjonuje jak kolonia do pewnego stopnia niezależnych elementów, że „objawy starzenia się” to raczej objaw pewnej przebudowy fizjologii i morfologii, po której drzewo może żyć jeszcze bardzo długo...

Publikacja jest dostępna (zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej) na stronie programu „Drogi dla Natury”:
www.aleje.org.pl/pl/publikacje/podreczniki
wraz z wszystkimi wcześniejszymi publikacjami Fundacji na temat ochrony drzew i alei, jak np.:
  • Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami (stan prawny na 2016 r.);
  • Drzewa w krajobrazie – podręcznik praktyka;
  • Poradnik przyjaciół drzew;
  • Jak dbać o drzewa. Dobre praktyki ochrony zadrzewień;
  • Aleje - skarbnice przyrody;
  • Aleje - podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły?

Miło nam także donieść, że do uruchomionych w Polsce projektów z naboru’ 2015 finansowanych przez unijny instrument finansowy LIFE, o których informowaliśmy w październiku 2016 r., dołączył ostatecznie także projekt Fundacji „Drzewa dla zielonej infrastruktury”, zakładający pięcioletnią, wielowątkową i szeroką kampanię informacyjną, obejmująca m. in. wypracowanie i promowanie wśród decydentów zaleceń dotyczących zagospodarowania przestrzennego i zarządzania drzewami, a także wsparcie i szkolenia dla „społecznych rzeczników drzew”. Fundacja chce, by powstał Ruch Przyjaciół Drzew, będący trwałym mechanizmem społecznego nadzoru nad zarządzaniem drzewami.
Oznacza to, że wszystkie cztery projekty organizacji pozarządowych, które w 2015 r. przeszły przez sito europejskiej kwalifikacji LIFE, ale których realizację próbował w 2016 r. storpedować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (por. Wiadomości KP z lipca 2016 r.), wbrew regułom własnego konkursu odmawiając im wstępnie wcześniej obiecanego współfinansowania, będą ostatecznie wdrażane.