Wiadomości KP

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego znajdują się projekty dwóch nowych rozporządzeń dotyczących wód:

Tzw. nowe rozporządzenie klasyfikacyjne, czyli Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału…

Czytaj więcej...

Wczoraj, 25 lipca 2019 r. , Komisja Europejska przeszła do kolejnego kroku procedury prawnej i wystosowała do Polski tzw. Uzasadnioną Opinię, zarzucającą naruszenie prawa UE przez polskie prawo dotyczące gospodarki…

Czytaj więcej...

Polski Komitet Krajowy IUCN opublikował 11 lipca 2019 r. ekspertyzę o stanie polskiej populacji głowienki, czernicy, łyski i cyraneczki i wpływie polowań na ten stan:

Ekspertyza i uchwała Polskiego Komitetu IUCN…

Czytaj więcej...

Obradujący w 43 sesji w Baku Komitet Światowego Dziedzictwa, w ramach przeglądu stanu ochrony ok. 180 obszarów światowego dziedzictwa, przyjął 3.06.209 m. in. decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Przyjęta została…

Czytaj więcej...

19 czerwca 2018 r., decyzją Rady Programu „Człowiek i Biosfera” UNESCO, 18 nowych obszarów zostało wpisane na listę Rezerwatów biosfery. Wśród nich znalazł się polski obszar Roztocze o powierzchni 297…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do poniedziałku 24 czerwca prowadzi konsultacje społeczne „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, które miałyby być ustanowione…

Czytaj więcej...

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje tzw. wyznaczenia tzw. „silnie zmienionych części wód”. Termin ten, pochodzący z Ramowej Dyrektywy Wodnej, oznacza takie rzeki, jeziora, wody przejściowe i morskie wody przybrzeżne,…

Czytaj więcej...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi konsultacje zmian granic 17 siedliskowych i ptasich obszarów Natura 2000 i utworzenia jednego dodatkowego. Lista obszarów oraz mapy (w tym warstwa shp) zostały udostępnione na:
www.gdos.gov.pl/lista-zmian-granic-obszarow-natura-2000-2019…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska 24 kwietnia 2019 r. przedstawiło zamiar aneksowania planów urządzenia lasu dla nadleśnictwo Białowieża, Browsk i Hajnówka. Według deklaracji Ministerstwa „Zaprezentowane propozycje przekazujemy zgodnie z właściwościami do Regionalnej Dyrekcji…

Czytaj więcej...

W Ministerstwie Środowiska powstał projekt ustawy o parkach narodowych. Projekt nie należy do oficjalnego nurtu legislacji rządowej, nie ma go w Rządowym Portalu legislacyjnym i nie wie o nim nawet……

Czytaj więcej...

Z okazji ugruntowanej już wiosny i zbliżającego się świętowania, dla odmiany od codzienności proponujemy szczyptę optymizmu. Ktoś mnie ostatnio pytał o film “ DamNation” o udrażnianiu rzek i rozbiórce tam…

Czytaj więcej...

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 11 kwietnia 2019 r. podpisał 11 dekretów dotyczących ochrony przyrody. Na ich mocy:
  • Powstaje nowy Nobelski Park Narodowy w rejonie pohojskim, obwodzie rówieńskim, sąsiadujący z istniejącym parkiem…

Czytaj więcej...

Podkategorie