Wiadomości KP

Fundacja EkoRozowju, w ramach finansowanego z LIFE przedsięwzięcia „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, opracowała i opublikowała propozycje standardów postępowania z drzewami. Standardy bazują na interpretacji…

Czytaj więcej...

28 maja 2021 r., bez większego szumu medialnego, weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych…

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta Piechowice prowadzi konsultacje społecznez mieszkańcami Piechowic na temat ewentualnego powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje trwają do 8 listopada 2021 r.  i mają „niewiążący charakter opiniodawczy”, pomocniczy dla Rady…

Czytaj więcej...

Grudzień 2021 r. to data, do której w każdym z państw UE powinny być ustanowione kolejne (drugie już) aktualizacje planów gospodarowania wodami w dorzeczach (tzw. 2aPGW). Wymóg ten wynika z…

Czytaj więcej...

W serwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest informacja o kolejnych, zamierzonych zmianach granic siedliskowych obszarów Natura 2000, które GDOŚ od lipca b.r. konsultuje z gminami.

Miałyby powstać cztery…

Czytaj więcej...

Do 15 września 2021 trwają jeszcze konsultacje II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Plan jest analogiem obecnego PROW. Projekt i informacja o konsultacjach są…

Czytaj więcej...

29 czerwca 2021 r. informowaliśmy w Wiadomościach KPo uchwaleniu przez Sejm ustawy o gatunkach obcych (patrz niżej). Po zgłoszeniu przez Senat drobnych poprawek (nie zmieniających meritum przedstawionego niżej) i ich…

Czytaj więcej...

25 sierpnia 2021 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie utworzył nowy rezerwat przyrody pod nazwą „Sugry” imienia Janusza Szostakiewicza.

Zarządzenie w Dzienniku Urzędowym

Rezerwat obejmuje ok. 45 ha borów chrobotkowych,…

Czytaj więcej...

Jak już powszechnie wiadomo, 12.08.2021 Minister Klimatu i Środowiska, działając jako organ II instancji zamiast wyłączonego ze sprawy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po rażąco przewlekle prowadzonym przez 3,5 roku postępowaniu,…

Czytaj więcej...

W serwisie internetowym WWF Polska udostępniono raport W. Kotowskiego „Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gleb organicznych w Polsce oraz potencjału ich redukcji”:

Jest to pierwsza rzetelna i solidna próba…

Czytaj więcej...

Komitet Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, obradując podczas dorocznej sesji w Fuzhou, dodał do listy Obiektów Światowego Dziedzictwa nowe obiekty kulturowe (m. in w Europie: podcienia Bolonii, freski Padwy, dzieło architektoniczno-urbanistyczne…

Czytaj więcej...

Podkategorie