Wiadomości KP

W październiku b.r. informowaliśmy o opublikowaniu raportu, porównującego proponowany "program środków" w projektach aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach z potrzebami zidentyfikowanymi w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP):…

Czytaj więcej...

Pieniądze Wspólnej Polityki Rolnej w 2022 będą mogły być użyte na  „prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, uzgodnione z PGW WP” oraz na „Wykonanie,…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, w  przyjętej w 2020 r.przez Komisję Europejską, a następnie przez państwa członkowskie UE, Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 „Przywrócić przyrodę do naszego życia”, znajdują się m. in.…

Czytaj więcej...

RDLP w Łodzi postanowiła nie wdrażać działań korygujących stwierdzone naruszenia wymogów tzw. standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i tym samym zrezygnować z certyfikatu FSC.

Certyfikat FSC to certyfikat przyznawany w…

Czytaj więcej...

Fundacja EkoRozowju, w ramach finansowanego z LIFE przedsięwzięcia „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, opracowała i opublikowała propozycje standardów postępowania z drzewami. Standardy bazują na interpretacji…

Czytaj więcej...

28 maja 2021 r., bez większego szumu medialnego, weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych…

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta Piechowice prowadzi konsultacje społecznez mieszkańcami Piechowic na temat ewentualnego powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje trwają do 8 listopada 2021 r.  i mają „niewiążący charakter opiniodawczy”, pomocniczy dla Rady…

Czytaj więcej...

Grudzień 2021 r. to data, do której w każdym z państw UE powinny być ustanowione kolejne (drugie już) aktualizacje planów gospodarowania wodami w dorzeczach (tzw. 2aPGW). Wymóg ten wynika z…

Czytaj więcej...

W serwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest informacja o kolejnych, zamierzonych zmianach granic siedliskowych obszarów Natura 2000, które GDOŚ od lipca b.r. konsultuje z gminami.

Miałyby powstać cztery…

Czytaj więcej...

Do 15 września 2021 trwają jeszcze konsultacje II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Plan jest analogiem obecnego PROW. Projekt i informacja o konsultacjach są…

Czytaj więcej...

29 czerwca 2021 r. informowaliśmy w Wiadomościach KPo uchwaleniu przez Sejm ustawy o gatunkach obcych (patrz niżej). Po zgłoszeniu przez Senat drobnych poprawek (nie zmieniających meritum przedstawionego niżej) i ich…

Czytaj więcej...

25 sierpnia 2021 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie utworzył nowy rezerwat przyrody pod nazwą „Sugry” imienia Janusza Szostakiewicza.

Zarządzenie w Dzienniku Urzędowym

Rezerwat obejmuje ok. 45 ha borów chrobotkowych,…

Czytaj więcej...

Podkategorie