Wiadomości KP

W ostatnich dniach w mediach tzw. głównego nurtu trwa dyskusja na temat zagrożenia powodziowego w Płocku, lodołamania na zbiorniku Włocławskim i przyczyn zjawisk powodziowych na Wiśle

www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/nadchodzi-duza-odwilz-prezydent-plocka-jest-powazne-zagrozenie-powodziowe,257142.html

Tymczasem w…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia wymogom prawa UE, polegającego na niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości SUE w sprawie C-441/17 dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Trybunał w tym wyroku z…

Czytaj więcej...

Jeszcze do 15 lutego 2021 r. trwają konsultacje publiczne pierwszej wersji polskiego „Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na perspektywę finansową 2023-2027.

Harmonogram praczakłada, że będzie jeszcze jedna runda konsultacji…

Czytaj więcej...

Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, tom XXXI (2020), zeszyt 3. A w nim:

- Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis  w Polsce

- Rzadkie gatunki ptaków…

Czytaj więcej...

Dwa polskie parki narodowe udostępniły ostatnio online aktualne monografie naukowe swojego terenu:

 

Monografia Karkonoskiego Parku Narodowego, pod redakcją R. Knapik, P. Migonia i A. Raja, jest trzecim wydaniem publikacji…

Czytaj więcej...

Firma certyfikująca SGS Polska 8 stycznia 2021 r. zawiesiła certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi. Zawieszenie jest skutkiem audytu przeprowadzonego w lipcu 2019 r., podczas którego wniesiono tzw. „polecenia działań…

Czytaj więcej...

Od 22 grudnia 2020  r. trwają półroczne konsultacje publiczne projektów aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Są to plany wymagane Dyrektywą Powodziową UE, sporządzane co 6 lat – konsultacjom polegają…

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków opublikowało nową edycję Czerwonej listy ptaków Polski. Wypełnia ona ważną lukę w naszej wiedzy o aktualnym statusie zagrożenia krajowej awifauny i spełniać będzie w najbliższych latach…

Czytaj więcej...

Decyzją z 26 listopada 2020 r., przekraczając 39-krotnie ustawowy termin załatwiania spraw, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania TBOP w Kielcach i Klubu Przyrodników i uchylił wydaną w lipcu 2017…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i…

Czytaj więcej...

30 listopada 2020 Prezydent Ukrainy wydał dekret ustanawiający nowy park narodowy Koroliws'ki Beskidi (Królewskie Beskidy) w ukraińskich Bieszczadach. Park rozciąga się pomiędzy polską granicą (po polskiej stronie jest to odcinek…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnegoumieszczony został przygotowany przez GDOŚ projekt zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, a do PROP, IOP PAN, OTOP,…

Czytaj więcej...

Podkategorie