Wiadomości KP

Szanowni Państwo!

Jak co roku, zapraszamy Państwa do czynnego udziału w wiosennej sesji Klubu Przyrodników. W tym roku, odbędzie się ona w Pułtusku, w dniach 17-19 kwietnia 2020(piątek – niedziela),…

Czytaj więcej...

Na unijnym portalu:

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

zamieszczone tam dane o stanie ochrony gatunków i siedlisk z załączników Dyrektywy Siedliskowej zostały uzupełnione o wyniki krajowych raportów z 2019 r., a więc o…

Czytaj więcej...

W ramach działalności statutowej Klubu Przyrodników analizujemy skuteczność ochrony obszarów Natura 2000 i planowania tej ochrony, zwłaszcza w formule „planów zadań ochronnych”. W szczególności, chodzi to u realizację obowiązków wynikających…

Czytaj więcej...

Ukazał się 2 zeszyt XXX tomu wydawanego przez nas kwartalnika “Przegląd Przyrodniczy”.

W numerze:

  • sprawozdanie z XXIV wystawy grzybów Puszczy Białowieskiej zawierające kolejne materiały do poznania mykobioty tego obszaru, jak co…

Czytaj więcej...

19 października 2019 r. w Poznaniu odbył się zjazd założycielski w celu powołania Polskiego Towarzystwa Ekologicznego (PTEKol). Ma ono być towarzystwem naukowym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie ekologii jako…

Czytaj więcej...

0 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydal wyrok w sprawie C-674/17, odpowiadając na pytanie Najwyższego Sądu Administracyjnego Finlandii dotyczące interpretacji zasad ochrony gatunkowej i odstępstw od niej (art.…

Czytaj więcej...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska sporządziła i przedłożyła Komisji Europejskiej dokument „Priorytetowe ramy działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce”. Takie dokumenty opracowywane są we wszystkich krajach, wg jednolitego wzoru…

Czytaj więcej...

W ważnym wyroku w sprawie C - 290/18 z 5 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się m. in. co do obowiązku ochrony na obszarach Natura 2000. Trybunał rozpatrywał…

Czytaj więcej...

Od 1 sierpnia 2019 r. po raz pierwszy otwarty został w Polsce sezon łowiecki na szakale złociste (Canis aureus). Jest to gatunek, którego występowanie dawniej było ograniczone Bałkanów i Pd.…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Projekt polega na wyraźnym zapisaniu w rozporządzeniu, że zapisane w nim odstępstwo od…

Czytaj więcej...

W związku z doniesieniami prasowymi http://www.rp.pl/Rolnictwo/307259875-PiS-nie-chce-Sahary-nad-Wisla-Wyda-miliardy-na-walke-z-susza.htmlzapowiadającymi wniesienie w najbliższym czasie przez ministra Gróbarczyka pod obrady Rady Ministrów „wartego 14 mld zł programu rozwoju, a właściwie ratowania polskiej…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, siedliskowe obszary Natura 2000, funkcjonujące zrazu na podstawie zgłoszenia ich do Komisji Europejskiej i zatwierdzenia decyzją Komisji,  wymagają dodatkowego wyznaczenia aktem prawa krajowego. W Polsce są to kolejno…

Czytaj więcej...

Podkategorie