Zeszyt 3/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 3
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski, Krzysztof Ziarnek
Powrót kotewki orzecha wodnego Trapa natans do Doliny Dolnej Odry
Return of the Water Caltrop Trapa natans to the Lower Odra River Valley
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 3-10
Krzysztof Spałek
Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub w stawach hodowlanych na Śląsku
The Marsh Clubmoss Lycopodiella inundata (L.) Holub in fishponds of Silesia
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 11-17
Paweł Czyryca
Zagrożenie inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia w zlewni Jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy)
Threats from invasive alien plant species in the Gardno Lake catchment area (Woliński National Park)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 18-28
Sebastian Piskorski
Grzyby podstwkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne
Wood-associated basidiomycetes in protective forests of Łódź and Nowosolna Commune - a preliminary study
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 29-44
Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk, Karol Komosiński, Paweł Sienkiewicz, Oleg Aleksandrowicz, Marek Przewoźny, Szymon Konwerski, Zbigniew Mocarski, Robert Lasecki, Lech Buchholz
Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kępy Redłowskiej w Gdyni
Materials to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Kępa Redłowska in Gdynia
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 45-72
Mikołaj Kaczmarski
Kolekcja płazow w polskich ogrodach zoologicznych
Amphibian collections in Polish Zoos
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 73-86
Tomasz Postawa, Maurycy Ignaczak
Miejsca rojenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej i Wyżynie Wieluńskiej
Bats swarming roosts on the Częstochowa Upland and the Wieluń Upland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 87-95
NOTATKI / NOTES
Górniak Andrzej, Zieliński Piotr, Więcko Adam
Nowo opisane stanowiska jezierzy morskiej Najas marina L. (Hydrocharitaceae) w północno-wschodniej Polsce
New localities of Najas marina L. (Hydrocharitaceae) in north-eastern Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 96-100
Monika Beszczyńska-Padło
Nowe stanowisko rojownika pospolitego Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz na Równinie Pszczyńskiej (północna część Kotliny Oświęcimskiej)
New locality of the Rolling Hen-and-chicks Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz on the Pszczyna Plain (northern part of the Oświęcim Basin)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 100-103
Monika Beszczyńska-Padło
Nowe stanowisko Nasturtium officinale w Dolinie Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska)
New locality of Nasturtium officinale in the the valley of the upper Vistula River (Oświęcim Basin)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 104-107
Dariusz Sobczyk, Sylwia Sobczyk
Potwierdzenie występowania kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w rejonie wsi Kopaszewo (środkowo-zachodnia Wielkopolska)
Confirmation of the occurrence of the Great Capricorn Beetle Cerambyx cerdo L. near Kopaszewo (central-western Wielkopolska)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 107-108
Rafał Ruta, Katarzyna Żuk
Potwierdzenie występowania Hoshihananomia perlata (Coleoptera: Mordellidae) w Dolinie Odry po ponad 80 latach
Rediscovery of Hoshihananomia perlata (Coleoptera: Mordellidae) in the Odra River valley after over 80 years
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 109-112
Marek Zawadzki, Alexandre Flesch, Mikołaj Kaczmarski
Nowe stanowisko rozrodcze ropuchy zielonej Bufotes viridis Laurenti, 1768 w śródmieściu Poznania
New breeding site of the Green Toad Bufotes viridis Laurenti, 1768 in the downtown of Poznań
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 113-118
Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko
Wykaz interwencji chiropterologicznych prowadzonych na przełomie 2016/2017 roku w okolicach Bielska-Białej
List of chiropterological interventions made in 2016/2017 in Bielsko-Biała and surrounding area
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 3 (2017): 118-123