Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce

Zbigniew Głowaciński (red.).
15,00 zł
15,00 zł
Opis
Wydawnictwo: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Rok wydania: 2002

Liczba stron: 155+ 74 (suplement)

 

Oprawa: miękka

 

Format: 21x29,5 cm
ISBN: 83-901236-8-1
 

Po nowych wydaniach Czerwonej Księgi Roślin i Czerwonej Księgi Zwierząt (kręgowce) ukazała się nowa, znacznie rozbudowana Czerwona lista zwierząt ginących w Polsce.

Szacuje się, że w Polsce występuje obecnie 33.000 - 47.000 gatunków zwierząt, z tego około 28.000 to owady. Najliczniejszą grupą są chrząszcze, których stwierdzono w Polsce około 7.000. Pierwsze wydanie polskiej "czerownej listy" zwierząt ukazało się 10 lat temu. Zawierało ono 1299 gatunków. W najnowszym opracowaniu wymieniono 2769 gatunków, jednak ponad dwukrotny wzrost tej liczby jest nie tylko odzwierciedleniem drastycznego wzrostu zagrożenia fauny, ale przede wszystkim wynikiem poszerzenia listy o grupy zwierząt nie uwzględnione w pierwszym wydaniu - chrząszcze, muchówki, pluskwiaki, ważki.
Wymienione na listach gatunki zaliczono do 7 kategorii: wymarłych, krytycznie zagrożonych, silnie zagrożonych, umiarkowanie zagrożonych, bliskich zagrożenia, najmniejszej troski oraz o statusie słabo rozpoznanym. Spośród wymienionych w opracowaniu gatunków aż 2174 to owady, 286 pajęczaki, 151 kręgowce, 129 mięczaki, a 30 inne grupy zwierząt. Do najsilniej zagrożonych grup zaliczono małże (prawie 50% wszystkich stwierdzonych w kraju gatunków znalazło się w opracowaniu), ślimaki wodne (57%) i lądowe (43%), mrówki 57%, pszczoły (47%), jętki (45%), prostoskrzydłe (40%), ssaki (33%), ptaki (31%).

W odrębnej oprawie wydano suplement zawierający alfabetyczny wykaz gatunków kręgowców i bezkręgowców według kategorii IUCN, z podaniem międzynarodowego statusu prawnego.

Do książki dołączono płytę CD zawierającą... nie, nie bazy danych. Na płycie znajdziemy skład publikacji w formacie pdf, można więc go najwyżej pooglądać na ekranie komputera.