Przegląd Przyrodniczy (2000) tom XI, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY

 

Lewandowska D.; Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie Nadleśnictwa Turek (zachodnia Wielkopolska); 2000; XI; 1; 3-13

 

Raczyńska M., Żurawska J., Czachorowski S.; Chruściki rzeki Rurzycy i Tywy na Nizinie Szczecińskiej (północno-zachodnia Polska); 2000; XI; 1; 15-23

 

Czachorowski S., Grużewski M., Pakulnicka J.; Chruściki Trichoptera i chrząszcze wodne Coleoptera źródeł i ich odpływów okolic Drozdowa (północno-wschodnia Polska); 2000; XI; 1; 25-28

 

Kokot A.; Motyle większe Macrolepidoptera okolic Pietrzykowa koło Żar (Ziemia Lubuska); 2000; XI; 1; 29-56

 

Kitowski I.; Zmiany liczebności błotniaka zbożowego Circus aeruginosus na Zamojszczyźnie (południowo-wschodnia Polska); 2000; XI; 1; 57-68

 

Uhlig R., Mundt J.; Obserwacje sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce; 2000; XI; 1; 69-72

 

Piekarski R.; Wyniki obserwacji ptaków ujściowego odcinka doliny Noteci w latach 1995-1999; 2000; XI; 1; 73-83

 

NOTATKI

 

Bosiacka B.; Smardz jadalny Morchella esculenta i naparstniczka stożkowata Verpa conica na wydmie nadmorskiej w Kołobrzegu; 2000; XI; 1; 85-86

 

Bacieczko W.; Pucinella distans (Jacq.) Parl. - nowy składnik flory synantropijnej miasta Pyrzyce; 2000; XI; 1; 87-89

 

Wylegała P.; Gniazdowanie zimorodka Alcedo atthis w dużej odległości od zbiorników wodnych; 2000; XI; 1; 90-91

 

Wylegała P.; Pierwsze stwierdzenie białorzytki pstrej Oenanthe pleschanka w Wielkopolsce; 2000; XI; 1; 92-93

 

Wylegała P.; Obserwacja tokujących nurów czarnoszyich Gavia arctica na Jez. Kaliszańskim; 2000; XI; 1; 93

 

Chłopek K.; Lęg kląskawski Saxicola torquata koło Torzymia na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 1; 94

 

Mysłajek R. W., Nowak S.; Notowania nocków posrebrzanych Vespertilio murinus w Bielsku Białej na Pogórzu Śląskim; 2000; XI; 1; 95-97

 

Mizera T., Rudawski W.; Rybołów Pandion haliaetus ponownie gniazduje na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 1; 97-98

 

Południewska K., Południewski M.; Zimowe stwierdzenie ohara Tadorna tadorna na jeziorze Wielgie w Dobiegniewie; 2000; XI; 1; 99-100

 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

 

Kopij G.; Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. Atlas rozmieszczenia rzadkich roślin naczyniowych w województwie opolskim. Wyd. Uniw. Opol. 1998. Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w województwie opolskim. Wyd. Uniw. Opol. 1998.; 2000; XI; 1; 101-102

 

Tryjanowski P.; Kopij G. (Ed.). Przyroda Śląska Opolskiego. Vol. I-V. 1995-1999. National University of Lesotho.; 2000; XI; 1; 102-103