Przegląd Przyrodniczy (2002), tom XIII, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
76c71709a0f7ab8fc4b98d662cbf0e18
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody", 5-7.04.2002, Łagów Lub., Klub Przyrodników

 

ARTYKUŁY

 

Kistowski M.; Ochrona przyrody w polskich strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego - między chęciami a przymusem; 2002; XIII; 4; 3-25

 

Potocki J.; Ochrona przyrody w oczach nieprzyrodników; 2002; XIII; 4; 27-36

 

Rancew-Sikora D.; Socjologiczna analiza konfliktu w polskim dyskursie ekologicznym; 2002; XIII; 4; 37-49

 

Dąbkowska M.; Wpływ świadomości społecznej na skuteczność ochrony przyrody - na przykładzie wybranych użytków ekologicznych; 2002; XIII; 4; 51-66

 

Królikowska K.; Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych - wstępne wyniki badań; 2002; XIII; 4; 67-72

 

Jermaczek D.; Łagowski Park Krajobrazowy - poszukiwanie kompromisów; 2002; XIII; 4; 73-81

 

Wilczek Z., Sierka E.; Szata roślinna projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego ?Sarni Stok? w Bielsku-Białej; 2002; XIII; 4; 83-96

 

Pokorny J., Pokorny P.; Stan i zagrożenie wilgotnych łąk w Krowiarkach (Sudety Wschodnie); 2002; XIII; 4; 97-112

 

Nejfeld P., Wilczek Z., Sierka E.; Proponowane formy ochrony przyrody na terenie Wzgórza Grojec w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie); 2002; XIII; 4; 113-128

ejfeld P., Wilczek Z., Sierka E.; Proponowane formy ochrony przyrody na terenie Wzgórza Grojec w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie); 2002; XIII; 4; 113-128

Stępiński J.; W obronie Warty - lokalna inicjatywa samorządowa; 2002; XIII; 4; 129-136

 

Tomaszewska K.; Zginął las? To już było! - epizod z historii rozwoju torfowisk w Górach Izerskich; 2002; XIII; 4; 137-144

 

Falkowski M.; Charyzmatyczne gatunki szansą w skutecznej ochronie różnorodności flory naczyniowej na Nizinie Południowopodlaskiej; 2002; XIII; 4; 145-152

 

Bednarz Z.; Świat gadów w życiu Lasowiaków - jak wykorzystać w ochronie przyrody strach przed żmijami; 2002; XIII; 4; 153-158

 

Kaługa I.; Bocian biały - gatunek charyzmatyczny w ochronie przyrody; 2002; XIII; 4; 159-162

 

Pietruszyńska M., Bereszyński A., Kraśkiewicz A.; Człowiek i wilk - czy drapieżnik może zaakceptować drapieżnika?; 2002; XIII; 4; 163-168

 

Nowak S., Mysłajek R. W.; Uprzedzić konflikty - kompleksowy program ochrony wilka Canis lupus w Karpatach Zachodnich; 2002; XIII; 4; 169-180

 

Solarczyk P.; Wpływ zwierząt i czynników socjoekonomicznych na występowanie wybranych patogenów; 2002; XIII; 4; 181-184

 

Trzcinka N. ; Udział społeczny jako kluczowy element w zarządzaniu strefami buforowymi w lasach tropikalnych; 2002; XIII; 4; 185-190