Przegląd Przyrodniczy (2003) tom XIV, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
ee3e056170d3fe7fdfdeec5014615e19
Opis
ARTYKUŁY

 

Fudali E.; Mszaki miejskich parków i cmentarzy Lublina; 2003; XIV; 1-2; 5-18

 

Bacieczko W.; Flora naczyniowa jeziora Płoń i sąsiadujących biotopów; 2003; XIV; 1-2; 19-35

 

Bosiacka B., Pieńkowski P.; Ocena stanu zachowania i walorów florystycznych śródpolnych oczek wodnych w południowo-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego; 2003; XIV; 1-2; 37-60

 

Haitlinger R.; Występowanie gatunków z rodzajów Hauptmannia Oudemans, 1910 i Rudaemannia Haitlinger, 2000 (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) w Polsce; 2003; XIV; 1-2; 61-69

 

Biesiadka E.; Wodopójki Hydrachnidia jeziora Tuczno koło Międzychodu; 2003; XIV; 1-2; 71-84

 

Pakulnicka J.; Wstępne dane na temat chrząszczy wodnych (Coleoptera) zasiedlających zbiorniki powyrobiskowe na terenie Pojezierza Olsztyńskiego; 2003; XIV; 1-2; 85-94

 

Czechowski P.; Awifauna jeziora Wielicko i okolic w latach 1992-2003; 2003; XIV; 1-2; 95-112

 

Jakubas D.; Analiza jakościowa i ilościowa awifauny rezerwatu ?Kacze Łęgi?; 2003; XIV; 1-2; 113-119

 

Jermaczek A., Gawroński A.; Awifauna lęgowa Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 1995-1998; 2003; XIV; 1-2; 121-149

 

Marzec M.; Ochrona miejsc zimowania nietoperzy na terenie Puszczy Rominckiej; 2003; XIV; 1-2; 151-155

 

Cyrczak M.; Ekstensywny wypas owiec a ochrona środowiska; 2003; XIV; 1-2; 157-161

 

Korwel B.; Problemy delimitacji i ochrony obszarów Natura 2000 na przykładzie specjalnego obszaru ochrony ?Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie? na Pojezierzu Kaszubskim; 2003; XIV; 1-2; 163-171

 

NOTATKI

 

Pukacz A., Pełechaty M.; Nowe stanowisko salwinii Salvinia natans (L.) All.; 2003; XIV; 1-2; 172-173

 

Zieliński S., Graczy D.; Jemioła pospolita Viscum album L. ? nowa roślina żywicielska larw Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae); 2003; XIV; 1-2; 174-175

 

Garbalińska P., Kucharski D., Żmihorski M.; Stanowisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita Scopoli, 1763 (Coleoptera, Scarabaiedae) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym; 2003; XIV; 1-2; 175-177

 

Kokot A.; Uzupełnienie do fauny motyli większych Macrolepidoptera okolic Pietrzykowa koło Żar (Ziemia Lubuska); 2003; XIV; 1-2; 177-178

 

Janiszewski T.; Lęg mewy pospolitej Larus canus w dolinie Warty w okolicach Uniejowa; 2003; XIV; 1-2; 179

 

Włodarczyk R., Janiszewski T.; Gniazdowanie hełmiatki Nettia rufina na Ziemi Łódzkiej; 2003; XIV; 1-2; 179-180

 

Przybycin M., Przybycin P.; Stanowisko przepiórki Coturnix coturnix w przydomowym ogródku; 2003; XIV; 1-2; 180-181

 

Czechowski P.; Intensywny przelot grzywacza Columba palumbus na Ziemi Lubuskiej; 2003; XIV; 1-2; 182

 

Przybycin M.; Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor na miejskim odcinku Warty w Koninie; 2003; XIV; 1-2; 183-184

 

Ciach M.; Orzesznica Muscardinus avellanarius (L.) w pokarmie pustułki Falco tinnunculus L.; 2003; XIV; 1-2; 184-185

 

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M.; Nowe stanowisko orzesznicy Muscardinus avellanarius na Pojezierzu Chełmińskim; 2003; XIV; 1-2; 186-187