Przegląd Przyrodniczy (2004) tom XV, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
ff8069e3494b3959c4abc337bb278c8c
ff8069e3494b3959c4abc337bb278c8c3
Opis

ARTYKUŁY

Wilga M. S.; Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie); 2004; XV; 1-2; 3-17

Ślusarczyk T.; Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług"; 2004; XV; 1-2; 19-27

Zych A., Wolender M.; Chrząszcze Coleoptera wybranych środowisk w okolicach jeziora Głębokiego w Szczecinie; 2004; XV; 1-2; 29-41

Majewski T.; Chruściki (Trichoptera) jeziora Babięty Wielkie; 2004; XV; 1-2; 43-51

Cichocka M.; Wodopójki Hydrachnidia zbiorników torfowiskowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego; 2004; XV; 1-2; 53-68

Ruprecht A. L., Ruciński M.; Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) na kujawskich stanowiskach archeologicznych (Centralna Polska); 2004; XV; 1-2; 69-75

Szyra D.; Ptaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wielikąt"; 2004; XV; 1-2; 77-104

Wojtaszyn G., Grzyb H.; Sytuacja bobra europejskiego Castor fiber (Linnaeus 1758) w Północnej Wielkopolsce; 2004; XV; 1-2; 105-122

NOTATKI

Barańska K.; Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans (L.) All. w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (Pn.-Zach. Polska); 2004; XV; 1-2; 123-125

Gawroński A.; Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) w Północnej Polsce; 2004; XV; 1-2; 126-127

Gawroński A.; Nowe stanowiska poskrzypki czternastokropkowej Crioceris quatuordecimunctata; 2004; XV; 1-2; 127-128

Lik M., Zieliński J.; Nowe stanowisko traszki grzebieniastej Triturus cristatus na Kujawach; 2004; XV; 1-2; 128-129

Żmihorski M.; Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (Pn.-Zach. Polska); 2004; XV; 1-2; 129-130

Sachanowicz K., Nowak D.; Trznadelek Emberiza pusilla nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza; 2004; XV; 1-2; 131-132

Michalak W.; Drugie stwierdzenie szablodzioba Recurvirostra avosetta na Ziemi Leszczyńskiej; 2004; XV; 1-2; 132-133

Czechowski P.; Opuszczone bunkry miejscem gniazdowania dymówek Hirundo rustica; 2004; XV; 1-2; 133-136

Bocheński M., Czechowski P.; Współczesne stwierdzenie sóweczki Glaucidium passerinum w Województwie Lubuskim; 2004; XV; 1-2; 136-138

Czechowski P.; Późna obserwacja kobczyka Falco vespertinus na Ziemi Lubuskiej; 2004; XV; 1-2; 139

Jędro G., Bocheński M., Czechowski P., Kosmala M., Rubacha S., Stepek D.; Liczne stada siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Vanellus vanellus na Ziemi Lubuskiej; 2004; XV; 1-2; 140-141

Kajzer Z., Ławicki Ł., Czechowski P., Bocheński M.; Obserwacje nowych dla Ziemi Lubuskiej gatunków z rodziny pliszkowatych Motacillidae w Parku Narodowym "Ujście Warty"; 2004; XV; 1-2; 141-142

Ławicki Ł.; Zimowa obserwacja heumiatki Netta rufina w Dolinie Dolnej Odry; 2004; XV; 1-2; 142

Brauze T., Neubauer G.; Zimowe obserwacje krakwy Anas strepera w Kotlinie Toruńskiej; 2004; XV; 1-2; 143

Wieland P.; Zimowe obserwacje sokoła wędrownego Falco peregrinus w Zachodniej Wielkopolsce; 2004; XV; 1-2; 143-146