Przegląd Przyrodniczy (2005) tom XVI, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Tomiałojć L.; Więcej rzetelności w wypowiedziach o zagrożeniach dla przyrody i środowiska; 2005; XVI;
3-4; 3-7

Wilga M. S., Taryna S.; Badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska na obszarze Politechniki Gdańskiej
na podstawie obserwacji porostów; 2005; XVI; 3-4; 9-15

Kujawa A.; "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych
mikologicznych pochodzących od amatorów Podsumowanie roku 2005; 2005; XVI; 3-4; 17-52

Cierzniak T., Ratyńska H., Banaszak J., Kaczmarek L.; Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotermiczna
oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad jeziorem Budzyńskim (Wielkopolski Park Narodowy); 2005; XVI;
3-4; 53-83

Wolender M., Zych A.; Chrząszcze Coleoptera wybranych zbiorowisk roślinnych rezerwatu krajobrazowego
"Wzgórze Widokowe Nad Międzyodrzem"; 2005; XVI; 3-4; 85-93

Leszczyński M., Pacuk B., Kasprzycki P.; Skład gatunkowy drobnych kręgowców złowionych w pułapki typu
Barbera w lasach leśnictwa Białośliwie (Dolina Noteci); 2005; XVI; 3-4; 95-105

Skibbe A.; Materiały do znajomości awifauny lęgowej zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego; 2005;
XVI; 3-4; 107-120

Czwałga T., Wasilewski H.; Ptaki lęgowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w roku 2000 - liczebność i
rozmieszczenie wybranych gatunków; 2005; XVI; 3-4; 121-148

Pstrocka M., Rak G.; Wpływ turystyki pieszej na środowisko przyrodnicze - przegląd literatury; 2005;
XVI; 3-4; 149-160

NOTATKI

Wilga M. S.; Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich
(Trójmiejski Park Krajobrazowy); 2005; XVI; 3-4; 161-164

Wilga M. S.; Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J. S. Presl. w rezerwacie przyrody


"Mierzeja Sarbska" koło Łeby; 2005; XVI; 3-4; 165-170

Zieliński S., Zieliński M., Zieliński L.; Stwierdzenie Metoecus paradoxus (LINNAEUS, 1761) (Coleoptera:


Rhipiporidae) w Gdańsku; 2005; XVI; 3-4; 170-171

Zieliński S., Graczyk D.; Nowe stanowiska obwezyna lśniącego Stenostola dubia (LAICH.) (Coleoptera:
Cerambycidae) na północy Polski i potrzeba ich ochrony; 2005; XVI; 3-4; 171-173

Szurlej A., Kopij.; Jesienne migracje ptaków wodno-błotnych na zbiorniku wodnym "Komorów" w Komorowie
koło Świdnicy; 2005; XVI; 3-4; 174-176

Michalak W.; Kilka przykładów nietypowego usytuowania gniazda przez sierpówkę Streptopelia decaocto w
Lesznie; 2005; XVI; 3-4; 176-179

Szyra D.; Obserwacja bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis na Ziemi Lubuskiej; 2005; XVI; 3-4;
179-180

Barteczka J., Rudzionek B., Konopka A.; Wiosenna obserwacja piaskowca Calidris alba, szlamnika Limosa
lapponica i szczudlaka Himantopus himantopus w Dolinie Srodkowej Noteci; 2005; XVI; 3-4; 181

Chmielewski A.; Zimowanie mandarynki Aix galericulat w Międzyrzeczu; 2005; XVI; 3-4; 182

Zielińska I., Zieliński M., Zieliński S.; Obserwacja zimorodka Alcedo atthis L. w Gdańsku; 2005; XVI;
3-4; 183

Szyra D.; Stwierdzenie nawałnika burzowego Hydrobates pelagicus na polskim wybrzeżu; 2005; XVI; 3-4;
184

Chmielewski A.; Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon iotor w okolicach zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego; 2005; XVI; 3-4; 185-186

PRZEGLĄD WYDAWNICTW