Przegląd Przyrodniczy (2006) tom XVII, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Jermaczek M.; Zróżnicowanie szaty roślinnej łąk w Dolinie Leniwej Obry (woj. lubuskie) na tle kształtujących je wybranych czynników ekologicznych; 2006; XVII; 1-2; 3-12

Wilga M. S.; Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliwskich (Pomorze Gdańskie); 2006; XVII; 1-2; 13-18

Wilga M. S.; Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium Erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy); 2006; XVII; 1-2; 19-24

Jermaczek D.; Ptaki lęgowe Łagowskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubuskie) w latach 2000-2002; 2006; XVII; 1-2; 25-77

Kopij G.; Zespół ptaków lęgowych centrum Nysy; 2006; XVII; 1-2; 79-86

Kopij G.; Awifauna lęgowa Ziemi Grodkowskiej; 2006; XVII; 1-2; 87-106

Czechowski P.; Wstępne wyniki znakowania łabędzi niemych Cygnus olor na Ziemi Lubuskiej; 2006; XVII; 1-2; 107-110

Czechowski P., Jędro G.; Zimowanie mew Laridae na Odrze w Słubicach (Ziemia Lubuska); 2006; XVII; 1-2; 111-115

NOTATKI

Karolenko J., Maciantowicz M., Cichocki J.; Nowe stanowisko traszki górskiej Triturus alpestris (Laurenti, 1768) we wschodniej części Zielonej Góry; 2006; XVII; 1-2; 116-118

Kuźniak S., Ratajczak J.; Nowe stanowisko żółwia błotnego Emys orbicularis w województwie lubuskim; 2006; XVII; 1-2; 118-119

Żmihorski M., Barańska K.; Wybrane obserwacje ornitologiczne z Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (NW Poland); 2006; XVII; 1-2; 120-123

Barteczka J., Rudzionek B.; Letnia obserwacja kazarki rdzawej Tadorna ferruginea w Dolinie Środkowej Noteci; 2006; XVII; 1-2; 124

Rubacha S.; Obserwacje bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis w Parku Narodowym "Ujście Warty"; 2006; XVII; 1-2; 124-126

Rubacha S., Krystek O.; Obserwacja gęsi małej Anser erythropus na Ziemi Lubuskiej; 2006; XVII; 1-2; 126-127

Ławicki Ł.; Intensywny przelot siewkowców (Charadrii) na wybrzeżu zachodnim; 2006; XVII; 1-2; 128-130

Sklepowicz B.; Włochatka Aegolius funereus w Lasach Skwierzyńskich; 2006; XVII; 1-2; 130-132

Kurkowski Ł., Brauze T.; Orzechówka Nucifraga caryocatactes gatunkiem lęgowym w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym; 2006; XVII; 1-2; 133

Czechowski P., Jędro G., Rubacha S.; Obserwacje Czeczotki tundrowej Carduelis hornemanni na Ziemi Lubuskiej; 2006; XVII; 1-2; 134-135

Konopka A.; Obserwacje kowalika Sitta europaea europaea w Północnej Wielkopolsce; 2006; XVII; 1-2; 135-136

Kurkowski Ł., Brauze T.; Pierwsze stwierdzenie pliszki cytrynowej Motacilla citreola i prawdopodobny lęg samca tego gatunku z samicą pliszki żółtej Motacilla flava na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim; 2006; XVII; 1-2; 136-137

Zwolak R.; Długi i skuteczny pościg w konflikcie dwóch ryjówek aksamitnych Sorex araneus; 2006; XVII; 1-2; 137-138

Cichocki J., Maciantowicz M., Pawlikowski P.; Pierwsze stwierdzenie podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej; 2006; XVII; 1-2; 139-140