Przegląd Przyrodniczy (2007) tom XVIII, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Kujawa A., Gierczyk B.; Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestruw roku 2006; 2007; XVIII; 3-4; 3-70

Ślusarczyk T.; Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady"; 2007; XVIII; 3-4; 71-90

Książkiewicz Z.; Rzadkie gatunki ślimaków kompleksu muraw kserotermicznych w okolicach Owczar (Polska Zachodnia). Wyniki wstępnych badań; 2007; XVIII; 3-4; 91-100

Włodarczyk T., Barańska K.; Rzadkie gatunki mrówek występujące na murawach kserotermicznych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego; 2007; XVIII; 3-4; 101-106

Sklepowicz B.; Ptaki lęgowe lasów Doliny Obry koło Skwierzyny; 2007; XVIII; 3-4; 107-115

Żurawlew P.; Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie pleszewskim (Wielkopolska); 2007; XVIII; 3-4; 117-124

NOTATKI

Konopko D.; Stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym; 2007; XVIII; 3-4; 125-128

Żurawlew P.; Nowe obserwacje modraszka Argiadesa Cupido argiades (Lycaenidae, Lepidoptera) w południowo-wschodniej Wielkopolsce; 2007; XVIII; 3-4; 129-130

Barańska K.; Nowe stanowisko poskocza krasnego Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym; 2007; XVIII; 3-4; 130-133

Czechowski P., Sidelnik M., Jędro G.; Gniazdowanie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida i rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Dolinie Odry pod Słubicami; 2007; XVIII; 3-4; 133-136

Czechowski P., Jędro G.; Intensywny przelot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus wiosną 2007 roku na Ziemi Lubuskiej; 2007; XVIII; 3-4; 137-140

Czechowski P.; Obserwacja jaskółki rudawej Cecropis daurica na Ziemi Lubuskiej; 2007; XVIII; 3-4; 140-141

Kajzer Z., Ławicki Ł.; Obserwacje 'bernikli jasnobrzuchej' Branta bernicla hrota w Parku Narodowym "Ujście Warty"; 2007; XVIII; 3-4; 142-143

Szyra D.; Bielik amerykański Haliaeetus leucocephalus schwytany pod Cieszynem; 2007; XVIII; 3-4; 143-146

Lewandowski W.; Stwierdzenie szopa pracza Procyon Lotor w Kotlinie Żmigrodzkiej; 2007; XVIII; 3-4; 146-148

Żmihorski M.; Szop pracz Procyon Lotor w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (NW Polska); 2007; XVIII; 3-4; 149-150