Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 4
ISSN: 1230-509X


ARTYKUŁY:

STANOWISKA RZADKICH I ZAGROŻONYCH ROśLIN NACZYNIOWYCH POGRANICZA WYSOCZYZNY KALISKIEJ I RÓWNINY RYCHWALSKIEJ - Localities of Rare and Endangered Vascular Plants at the Borderland of Kaliska Plateau and Rychwalska Plain - Przemysław Żurawlew, Danuta Żurawlew

NOWE STANOWISKA MACZUŻNIKA BOJOWEGO CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK W GDAŃSKU I JEGO OKOLICACH - New localities of Scarlet Caterpillar Club Cordyceps militaris (L.) Link in Gdańsk and its environs - Marcin Stanisław Wilga

NOWE STANOWISKA PODGRZYBKA TĘGOSKÓROWEGO XEROCOMUS PARASITICUS (BULL.: FR.) QUÉL. W POLSCE - New localities of Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél in Poland - Andrzej Szczepkowski, Adam Byk

GRZYB HOLWAYA MUCIDA (SCHULZER) KORF & ABAWI (ASCOMYCOTA) W REJONIE GDAŃSKA NA TLE JEGO ROZMIESZCZENIA W POLSCE - Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) in Gdańsk region against its distribution in Poland - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski, Włodzimierz Chojnacki

AWIFAUNA LĘGOWA REZERWATU KRĘCKI ŁĘG (WOJ. LUBUSKIE) I JEJ ZMIANY PO 27 LATACH OCHRONY ZACHOWAWCZEJ - The breeding avifauna of Kręcki Łęg nature reserve (Lubuskie Province) and its changes after 27 years of passive conservation - Andrzej Jermaczek

NOTATKI:

INTERESUJĄCE STANOWISKO GROSZKU WSCHODNIOKARPACKIEGO LATHYRUS LAEVIGATUS (WALDST. & KIT.) GREN. NA POJEZIERZU ZACHODNIOSUWALSKIM - Interesting locality of yellow gess Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. in the Zachodniosuwalskie Lakeland - Artur Pliszko

NOWE STANOWISKA RZADKICH GATUNKÓW GRZYBÓW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - New records of rare species of fungi in Białowieża Forest - Anna Kujawa, Karol Zub, Andrzej Szczepkowski

DENDROCOLLYBIA RACEMOSA (FUNGI, AGARICALES) W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM - Branched Shanklet Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) in Pieniński National Park - Piotr Chachuła

LĘG ŁABĘDZIA KRZYKLIWEGO CYGNUS CYGNUS NA ZIEMI LUBUSKIEJ - The hatch of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Lubuska Land - Grzegorz Sawko, Paweł Czechowski

SPRAWOZDANIA:

WYSTAWA GRZYBÓW W KOśCIANIE (WIELKOPOLSKA) - An exhibition of mushrooms in Kościan (Wielkopolska) - Anna Kujawa, Małgorzata Kołtowska

RECENZJE:

Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN. Białowieża.

Forman R.T.T., Sperling D., Bissonette J., Clevenger A.P., Cutshall C., Dale V., Fahrig L., France R., Goldman C., Heanue K., Jones J., Swanson F., Turrentine T., Winter T. 2009. Ekologia dróg. Związek Stowarzyszeń "Polska Zielona Sieć". ss 355. Tłumaczenie M. Babicz, A. Łuczyńska, E. Milewska, przy współpracy z P. Kalinką, pod redakcją naukową P. Chylareckiego i M. Wiśniewskiej