Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 1
ISSN: 1230-509X


ARTYKUŁY:

PRZYRODNICY I INŻYNIEROWIE, CZYLI OCENA JAKOŚCI WODY W POLSCE
Naturalists and engineers - water quality assessment in Poland
- Piotr Panek
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 3-9

MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DŁAWISZA OKRĄGŁOLISTNEGO (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) Z CENTRALNEGO ODCINKA MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO
The capabilities of Oriental Bittersweet (Celastrus orbiculatus Thunb.) in spreading out from the central segment of Międzyrzecz Fortified Zone
- Andrzej Purcel
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 10-16

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ IV. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2008
Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2008
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 17-83

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE REZERWATU PRZYRODY "ZAMKOWA GÓRA" W KASZUBSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (POJEZIERZE KASZUBSKIE)
Macrofungi of "Zamkowa Góra" nature reserve in Kaszubski Landscape Park (Kaszubskie Lakeland)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 84-96

NOWE DANE O RZADKO SPOTYKANYCH MOTYLACH DZIENNYCH (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) WIELKOPOLSKI I ZIEMI WIELUŃSKIEJ
New data on rare daytime butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in Wielkopolska and Wieluńska Land
- Przemysław Żurawlew, Sławomir Mielczarek, Sławomir Pawlak, Jerzy Bartuzi
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 97-107

GAWRON CORVUS FRUGILEGUS NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ (WIELKOPOLSKA) - STAN PO 35 LATACH
The Rook Corvus frugilegus in Jarocin Land (Wielkopolska) - status after 35 years
- Jacek Pietrowiak
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 108-116

NOTATKI:

NOWE STANOWISKO STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS (L.) DC. W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
New location of Streptopus amplexifolius (L.) DC. in the Świętokrzyskie Mountains
- Bartosz Piwowarski, Tomasz Paciorek
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 117-121

GNIAZDOWANIE DYMÓWEK HIRUNDO RUSTICA W STUDZIENKACH
Nesting of the Barn Swallow Hirundo rustica in well drains
- Łukasz Ławicki, Sebastian Guentzel, Tomasz Królak
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 121-123

RECENZJE:

Zamachowski W. (red.) 2008. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna 22-23 września 2008. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, str. 188.
ISBN 978-83-7271-502-9
Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 124-127