Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 2
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


GRZYBY PODLEGAJĄCE OCHRONIE GATUNKOWEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SARNAKI - Legally protected species of fungi in the Sarnaki Forest District (eastern Poland)
- Andrzej Szczepkowski, Piotr Sołowiński, Jacek Piętka
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 3-11

CHRZĄSZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) REZERWATU PRZYRODY ?CZARCI STAW? KOŁO ZŁOTOWA - Beetles (Insecta, Coleoptera) of the ?Czarci Staw? Nature Reserve near Złotow
- Rafał Ruta, Andrzej Melke, Marek Przewoźny
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 12-31

PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ CZĘŚCI OBSZARU
SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 ?PUSZCZA NAD GWDĄ? I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH - Protected birds in the Wielkopolska part of Nature 2000 Special Protection Area ?Puszcza nad Gwdą? and proposals for conservation activities
- Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiński, Maciej Duda, Jakub Glapan, Kamil Kryza, Wojciech Plata, Artur Stanilewicz
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 32-64

PTAKI BAGIEN LIPICKICH - The birds of the Lipickie Marshes
- Tomasz Wilżak
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 65-77

NOTATKI:

NOWE STANOWISKO CIESZYNIANKI WIOSENNEJ HACQUETIA EPIPACTIS W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ - A new location of hacquetia Hacquetia epipactis in Żywiecka Basin
- Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 78-80

STANOWISKO SZAŁWII LEPKIEJ SALVIA GLUTINOSA L. POD KONINEM - A location of the sticky sage Salvia glutinosa L. near Konin
- Sławomir Mielczarek
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 80-82

OBFITE WYSTĘPOWANIE NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE W DOLINIE GÓRNEJ ROSPUDY - Abundant occurrence of Himalayan Balsam Impatiens glandulifera Royle in the Upper Rospuda Valley
- Artur Pliszko
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 83-86

NOWE STANOWISKA RZADKO WYSTĘPUJĄCYCH MOTYLI (LEPIDOPTERA) Z RODZIN ZYGAENIDAE, SESIIDAE, LASIOCAMPIDAE, GEOMETRIDAE I ARCTIIDAE W WIELKOPOLSCE - New localities of rare butterflies (Lepidoptera) from Zygaenidae, Sesiidae, Lasiocampidae, Geometridae and Arctiidae familie in Wielkopolska
- Przemysław Żurawlew, Marek Bąkowski
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 86-89

NOWE STANOWISKO TRAWIANKI PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877 W POWIECIE TORUŃSKIM (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) ORAZ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ROPRZESTRZENIANIA SIĘ TEGO GATUNKU - New localities of Perccottus Glenii in Toruń district
(Kuyavian-Pomeranian province) and the risk arising from the spread of this species
- Michał Mięsikowski, Bogdana Wilczyńska
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 90-95

PRZYPADKI PASOŻYTNICTWA MUCHY ROPUSZARKI LUCILIA BUFONIVORA NA OSOBNIKACH
TRASZKI GRZEBIENIASTEJ TRITURUS CRISTATUS W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - The cases of parasitism of toadfly Lucilia bufonivora on crested newt Triturus cristatus in Pomorskie voivodeship
- Jacek Błażuk
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 95-100

STWIERDZENIA WILKA CANIS LUPUS W LASACH MIESZKOWICKICH (ZACH. POLSKA) W LATACH 2002-2011 - Records of the Wolf Canis lupus in Mieszkowice Forest (W Poland) in 2002-2011
- Michał Żmihorski
Przeglad Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 100-102